Start Dialog Debatt

Debatt

Här hittar du debattinlägg från oss socialdemokrater i Varbergs kommun. Dela med dig av dina åsikter,  kontakta oss här.

Jana Nilsson
28 september 2017 | Jana Nilsson

Flera varbergare vill ha tågtunnel

Svar på   Östra Spårets insändare i Hallands Nyheter 27/9. Ni hävdar att Falkenberg fått utmärkelser tack vare sin placering av dubbelspåret, men det ni hänvisar till är felaktigt och u...
Läs hela inlägget - Flera varbergare vill ha tågtunnel
Jeanette Qvist
22 september 2017 | Jeanette Qvist

Vinsttak, ja tack

En stark lobbyverksamhet fyller sociala medier med hot om konkurser i välfärdsföretag och brist på omsorgs- och skolplatser om vi Socialdemokrater begränsar vinsten till 7 procent på det operativa ka...
Läs hela inlägget - Vinsttak, ja tack
Adnan Dibrani
22 september 2017 | Adnan Dibrani

Vi håller våra vallöften

Sverige och den svenska ekonomin är urstark. Underskott på 60 miljarder kronor har vänts till överskott och motvind har blivit medvind. Tillväxten är god och 200 000 fler har ett jobb att gå till sed...
Läs hela inlägget - Vi håller våra vallöften
Anton Karlsson
21 september 2017 | Anton Karlsson

Aurora 17 - ett steg i rätt riktning

Om du vill ha fred rusta dig för krig sa man redan under romarrikets storhetstid. För vad våra politiker börjar inse är att säkerhet och stabilitet inte kan tas för givet. Därför är försvarsövningen ...
Läs hela inlägget - Aurora 17 - ett steg i rätt riktning
Jana Nilsson
19 september 2017 | Jana Nilsson

Dubbelspår i Varberg bidrar till Hallands utveckling

Pendlar du med tåg till jobbet? Då har du säkert blivit drabbad av spårfel och förseningar de senaste åren och med rätta blivit irriterad. Västkustbanan är hårt belastad samtidigt som pendlingen ökar...
Läs hela inlägget - Dubbelspår i Varberg bidrar till Hallands utveckling
Adnan Dibrani
18 september 2017 | Adnan Dibrani

Skattesänkning för pensionärer

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår nu att skatten för pensionärer sänks med 4,4 miljarder kronor 2018. Det är dubbelt så mycket som regeringen tidigare utlovat och den enskilt största s...
Läs hela inlägget - Skattesänkning för pensionärer
Adnan Dibrani
4 september 2017 | Adnan Dibrani

2000-talets största satsning på polis

Allt för många känner otrygghet på grund av kriminella gäng och våldsverkare. Det gäller både på våra gator och torg men också för vårdpersonal, brandmän och poliser som utsätts för hot i sitt arbete...
Läs hela inlägget - 2000-talets största satsning på polis
Turid Ravlo Svensson
26 augusti 2017 | Turid Ravlo Svensson

Det behövs mer personal inom äldreomsorgen

Skulle Varbergs kommun lägga lika mycket pengar på äldreomsorgen som Sveriges kommuner lägger i snitt, så behövs 70-80 miljoner utöver det vi lägger i dag. Stolt slår sig företrädare för bröstet och ...
Läs hela inlägget - Det behövs mer personal inom äldreomsorgen
Lise-Lotte Bensköld Olsson
17 juni 2017 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Hur går det egentligen för regionen?

När det inte går att få tid på vårdcentralen hamnar fler på väntrummet till akuten. När personalbristen är ett faktum visar resultatet för årets första kvartal att kostnaden för hyrpersonal bara på H...
Läs hela inlägget - Hur går det egentligen för regionen?
Jeanette Qvist
12 juni 2017 | Jeanette Qvist

Borgarna står i vägen för minskade barngrupper

Genom statsbidrag av den socialdemokratiskt ledda regeringen minskar äntligen barngrupperna i förskolan i Sverige. I Varberg har det gjort markant skillnad från 16,7 barn per grupp 2015 till 15,6 år ...
Läs hela inlägget - Borgarna står i vägen för minskade barngrupper
Adnan Dibrani
23 maj 2017 | Adnan Dibrani

Välfärden finansieras med skatter

Förra veckan skrev moderaterna i denna tidning att de vill värna om sjuksköterskor och barnmorskor genom att sänka skatten på inkomster. Bara en moderat kan dra slutsatsen att sänka skatten skulle vara att värna om de som är anställda för att jobba i välfärden.
Läs hela inlägget - Välfärden finansieras med skatter
Adnan Dibrani
13 maj 2017 | Adnan Dibrani

Förtroende före kortsiktiga lösningar

Ett stort problem inom politiken idag är att den är för inriktad på kortsiktiga lösningar. Fokus på taktiska överväganden gör att många politiker frångår sina egna principer för att vinna fler röster.
Läs hela inlägget - Förtroende före kortsiktiga lösningar
Lise-Lotte Bensköld Olsson
12 maj 2017 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Bra arbetsmiljö ger bättre vård

Bättre arbetsmiljö för personalen på Hallands vårdcentraler kräver nya sätt att arbeta. Den tuffa arbetsmiljön menar vi socialdemokrater är en av orsakerna till ökade sjukskrivningar inom Region Halland.
Läs hela inlägget - Bra arbetsmiljö ger bättre vård
Lise-Lotte Bensköld Olsson
30 mars 2017 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Samarbete leder till en effektivare vård

På sjukhusen i Halland ligger varje dag utskrivningsklara patienter i väntan på att deras hemkommuner skall ta emot dem. Kommunerna har ansvar för den del av en patients behandling som ofta följer ef...
Läs hela inlägget - Samarbete leder till en effektivare vård
Lise-Lotte Bensköld Olsson
17 mars 2017 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Halland behöver sina sjuksköterskor

Region Halland har under de senaste åren fått allt svårare att rekrytera sjuksköterskor till sina verksamheter. Detta medför att behovet av att anlita hyr-personal blir allt större, vilket leder till...
Läs hela inlägget - Halland behöver sina sjuksköterskor
Adnan Dibrani
27 januari 2017 | Adnan Dibrani

M vill förhandla med dem som inte ser mig som svensk

Vi kan inte låta ett parti som anser att en stor del av Sveriges befolkning inte är svenskar få inflytande över hur vårt land styrs. Anna Kinberg Batras besked i förra veckan att hon vill ...
Läs hela inlägget - M vill förhandla med dem som inte ser mig som svensk
Jeanette Qvist
18 januari 2017 | Jeanette Qvist

S-politik räddar borgarna från fler besparingar

Under 2017 får Varbergs kommun ta del av många nya statliga miljoner av den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att satsa på förskola och skola. Detta ger oss fler pedagoger i förskolan, grundsko...
Läs hela inlägget - S-politik räddar borgarna från fler besparingar
Peter Stoltz
11 januari 2017 | Peter Stoltz

Säg inte nej till ökad kollektivtrafik i Kungsäter

I Varbergs kommun finns fem områden som utsetts till serviceorter och som skall fungera som nav och tillväxtmotorer i respektive område. Varje ort har flera starka företag med många anställda. Föruto...
Läs hela inlägget - Säg inte nej till ökad kollektivtrafik i Kungsäter
Lise-Lotte Bensköld Olsson
2 januari 2017 | Lise-Lotte Bensköld Olsson

Pengar på banken räddar inte sjukvården

Runt 1 000 fler sjuksköterskor och undersköterskor, närmare 20 000 operationer av grå starr eller drygt 80 000 utprovningar av hörapparater. Det är exempel på vad de pengar från välfärdsmiljarderna s...
Läs hela inlägget - Pengar på banken räddar inte sjukvården
19 december 2016 |

Flyktingarna behövs

Svar på Sverige har inte råd att prioritera fel  (15/12). Insändare. Sverige har inte råd att prioritera fel och därför skall vi så snabbt som möjligt se till att våra nyanlända får komple...
Läs hela inlägget - Flyktingarna behövs
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer