}
Start Dialog Frågor och svar

Frågor och svar

Vill du veta mer om hur Socialdemokraterna vill utveckla Varbergs kommun eller vad vi tycker om förskolorna? Ställ en fråga till oss. Här nedanför kan du också se andras frågor och vad vi har svarat på dem.

SKOLA
Varför är ni emot vinster i skolan?

Skolan är ingen vanlig marknad. Välfärden ska vara generell och öppen för alla. Socialdemokraterna menar att skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus. Vi vill införa ett regelverk som begränsar övervinster i välfärden.

VÅRD OCH OMSORG
Är ni för eller emot vinster i vården?

Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Socialdemokraterna menar att skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus. Vi vill införa ett regelverk som begränsar övervinster i välfärden.

Varför får inte min mamma flytta in på ett särskilt boende när hon är över 90 år?

Socialdemokraterna vill att de som känner sig otrygga hemma ska få möjlighet att få plats på ett särskilt boende. Idag är det bara vårdbehovet som styr om man får en plats och inte hur den som är äldre själv känner sig.

Varför bygger vi inte flera äldreboenden?

Det har tagit allt för lång tid i planeringen och överklagande från blivande grannar har inte gjort det enklare. Nu verkar det som ett nytt boende i Träslöv kommer först och är klart i bästa fall 2019 och nästa i Breared strax därefter. Socialdemokraterna menar att kommunen måste bli mycket bättre på att använda lokalförsörjningsplanen som ett aktivt instrument.

SAMHÄLLSPLANERING
Varför lägger ni inte stationen vid motorvägen istället för i tunnel under staden?

Skälen till att Socialdemokraterna förespråkar en station i centrum är flera. Ca 14 000 personer pendlar till och från Varberg varje dag. Vi vill att så många som möjligt skall åka kollektivt och inte ta bilen. Vi vill också att så många som möjligt skall kunna gå, cykla eller åka buss till och från stationen. Därför skall stationen ligga i centrum.

En station i centrum innebär kortare resvägar för de flesta och därmed blir det mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik istället för egen bil.

Idag har det gått så långt i planering och projektering av stationen att det inte är möjligt att bygga den vid motorvägen utan att det skulle innebära stora kostnader och mycket stor försening av projektet. Därför är det inte rimligt eller försvarbart att beslutet som sedan lång tid är väldigt väl förankrat på alla nivåer skulle ändras.

När den nya stationen byggts och hamnen flyttats ges plats åt fler bostäder och kortare bostadsköer.

Det sägs att det blir mycket billigare med en station vid motorvägen. Varför tar ni inte hänsyn till detta?

Det är riktigt att en del påstår att det skulle bli billigare med en station vid motorvägen, men detta är inte sant. Dels skulle en sträckning i öster bli mycket längre då vi redan byggt dubbelspår från norr in till nuvarande station och från söder fram till endast någon kilometer söder om tunnelmynningen. Dels skulle en sådan byggnation innebära rivning av hus, skolor och att man skulle tvingas bygga på kulturhistorisk mark.  Detta sammantaget gör Socialdemokraterna bedömer att kostnaden skulle hamna i ungefär samma nivå som en tunnel.  

Tunnelbygget varför? Kommunen ska ju spara massa pengar. Blir ju jobben färre. För oss arbetslösa är det inte bra.

Projektet med att bygga ett dubbelspår i tunnel under Varberg har pågått i många år. Ett så stort projekt kräver långa förberedelser som måste lösas med väldigt många människor inblandade. Sedan vi tillsammans med trafikverket, regionen och andra inblanda för 7-8 år sedan bestämde att vi skall bygga dubbelspåret så har arbetet med att planera och lösa alla de stora frågor som måste lösas pågått med stor kraft. Nu är det två år kvar tills spaden sätts i jorden och då kommer alla att se att bygget påbörjas, men som sagt arbetet pågår för fullt även nu.

Att bygga järnväg, väg, hamnar och annan infrastruktur är dyrt, men det ger väldigt mycket mer utveckling och tillväxt än vad det kostar tillbaka. Först och främst får väldigt många människor jobb under byggtiden. Det gäller alla de som producerar allt det material om används, alla de som skall transportera detta och alla de som skall bygga själva spåret och tunneln. Härtill kommer att alla de som jobbar med detta skall ha mat och boende vilket gynnar hotell, vandrarhem, restauranger och affärer. Detta ger i sin tur också jobb. 

När tunneln är klar så kommer vi att få mycket mark där vi kan bygga bostäder och olika verksamheter. Detta är väldigt bra för alla oss som bor i kommunen, inte minst för de som söker bostad eller jobb. Det är också bra för alla de som vill flytta till Varberg, Denna utveckling kräver självklart också att vi bygger förskolor, skolor och lokaler för olika fritidsaktiviteter. Detta ger i sin tur fler jobb, mer skatteintäkter och mer möjligheter för Varberg in i framtiden.

För att klara vår tillväxt som bl.a. innebär att allt fler personer behöver pendla till sina jobb, redan idag pendlar ca 14 000 människor till och från Varberg, så måste vi helt enkelt se till att dessa resor fungerar och att de kan ske på ett miljövänligt sätt. Samtidigt innebär detta alltså mer jobb inom väldigt många områden i vår kommun. Det blir alltså inte färre jobb när vi utvecklar Varberg. Tvärtom så blir det många fler jobb vilket är bra både för dig och alla andra Varbergare och det är därför vi bygger tunneln. 

BOSTÄDER
Hur vill ni se till att det byggs fler lägenheter?

I dag är köerna för att få en hyreslägenhet i Varbergs kommun alldeles för långa. Socialdemokraterna jobbar bland annat för att det ska ställas hårdare krav på att man bygger hyresrätter samtidigt som det byggs bostadsrätter. Vi vill också att kommunen köper in mer mark att bygga på. Läs gärna mer här.

Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka