Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vi föreslår ett högkostnadsskydd mot höga elpriser

Det är många som är oroliga över hur de ska klara ekonomin när elräkningen drar iväg, räntan stiger och maten blir dyrare. Det är tuffa tider. Därför har Socialdemokraterna ett viktigt besked till alla som får ont i magen vid tanken på vad elräkningen kan landa på. Vi socialdemokrater vill införa ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna för svenska hushåll och företag.

Ingen politiker kan lova att kompensera för varje prishöjning som följer av kriget i Ukraina och Rysslands agerande på energimarknaden. Ett högkostnadsskydd kommer dock att innebära viktiga lättnader för svenska elkonsumenter, framför allt i södra Sverige. Svenska hushåll och företag ska känna trygghet i dessa oroliga tider. Ingen pensionär eller barnfamilj ska oroa sig över hur de ska få ihop ekonomin och överleva vintern. Vi kan inte låta Putin hålla svenska hushåll och svensk industri som gisslan.

Rent konkret är högkostnadsskyddet utformat som en återbäring av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät. Det handlar totalt om 60 miljarder som ska återbetalas till hushållen och företagen, varav minst 30 miljarder till hushållen. Stödet ska ske i form av åtgärder som antingen sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring. Högkostnadsskyddet har inget tak och föreslås bli permanent, vilket innebär att återbäringen följer priset året om oavsett hur högt det blir.

Just nu florerar en hel del förslag i den politiska energidebatten. Det de har gemensamt är att de är kortsiktiga engångslösningar. Fördelen med vårt förslag är att det är robust, hållbart och genomförbart. Det urholkar inte statsfinanserna eller välfärden. Därtill kommer att vårt förslag är ungefär tre gånger så stort som den tidigare elpriskompensationen som betalades ut i vintras. Det är dessutom dubbelt så stort som Moderaternas förslag. I Moderaternas förslag finns inte heller en enda krona till svenska företag. Vi kommer dock att se till att även företagen omfattas av högkostnadsskyddet för elpriser.

Vi befinner oss i ett oroligt ekonomiskt läge som drabbar hushåll och företag runtom i Sverige. Hushållens elräkningar skjuter i höjden och industrins konkurrenskraft tar allvarlig skada. Så kan vi inte ha det. Vårt budskap är tydligt: svenska hushåll och företag ska känna sig trygga. Vi kommer att göra det som krävs för att stötta svenska hushåll och företag.

Jennie Nilsson (S), riksdagskandidat

Adnan Dibrani (S), riksdagskandidat

Aida Birinxhiku (S), riksdagskandidat

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt