Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fogdevägen räddad!

Socialdemokraterna sa bestämt nej till avveckling av dagverksamhet och särskilt boende på Fogdevägen i Tvååker! Vi lyckades få till en majoritet med hjälp av Centerpartiet och tillsammans stoppa vi förslaget! 

 Turid Ravlo-Svensson, vice ordf i Socialnämnden (S) var glad och lättad efter beslutet: ”En stor lättnad för de boende, anhöriga och personal! Det som oroar är att när nästa mandatperiod påbörjas så kan den nya s k ”Varbergsalliansen” åter lyfta frågan och då besluta om nedläggning och prioritera helt andra frågor än äldreomsorgen. Det är ganska exakt 9 år sedan lokalerna på Fogdevägen invigdes med pompa och ståt. Det lanserades som Seniorcenter och det skulle bli en samlingpunkt för både de som bodde där och folket i Tvååker. Så plötsligt vill man lägga ner hela verksamheten. Är inte det slöseri med skattepengar? Nu vill vissa politiker försöka påskina att det är andra grupper som behöver lokalerna. Det kan hända men det finns inga sådana förslag på bordet och ingen vet vad det skulle kosta. Det är beklagligt att man innan valet ”mörkade” att detta var på gång. Det kom som en blixt från klar himmel direkt efter valet. Jag tror att Tvååkerborna hade lagt sina röster annorlunda om de hade vetat. Nu gäller det att inte släppa taget och se till att inte det kommer ett nytt avvecklingsförslag efter årsskiftet, säger Turid. 

M, SD, L, KD visar tydligt att det inte är äldre och landsbygden som prioriteras med deras förslag till nedläggning. Att socialnämndens underskott behöver hanteras, är S också medveten om, men att försöka lösa ett problem med dåliga beslut, löser ingenting. Fogdevägen är ett välfungerande boende med dagverksamhet och skulle vara slöseri med skattepengar att bygga om till LSS-boende, säger Jeanette Qvist, Socialdemokraternas oppositionsråd. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt