Debatt

Fel väg med ny barriär i Varberg

Thomas Ericsson föreslår att en dubbelriktad körbana ska byggas i spårområdet från Östra Hamngatan ner till Apelviken när den nya tunneln är klar. S anser att det är fel väg att gå eftersom det skulle skapa en ny barriär mellan havet och staden. Det är nu vi har en unik chans att få bort den barriär som tågspåret inneburit i många, många år för invånarna.

I stället för tåg, eller bilar som Ericsson föreslår, kan ett långt och sammanhållet grönt stråk vid havet bli till för gående och cyklande, från staden och ända till Jonstaka. Utmed hela området kan nya mötesplatser och stigar skapas, som runt Kurtinen, Apelviken, Kåsa och i naturområdet Hästhagaberget. Här vill vi att cykelvägen går på den gamla banvallen för att kunna fylla igen ravinen i Hästhaga och få ett större naturområde med höga naturvärden.

Många spännande tankar finns också om hur vi kan lyfta olika kulturhistoriska värden från stenhuggarepoken och runt banmästarstugan. Det blir mer tillgängligt, hållbart och grönt för invånarna, boende runt omkring och turister än om en stor trafikled skulle anläggas i spårområdet.

Precis som Ericsson redovisar kommer flera nya vägkopplingar anläggas utmed Östra Hamnvägen som ger bilister möjlighet att ta sig både norr och söderut. Trafiken behöver ledas och styras bättre till parkeringar och för att minimera söktrafik. Runt den nya stationen blir det en kollektivtrafiksnod för ett mer hållbart resande. Flera trafiklösningar har undersökts noga och den för S mest framkomliga lösningen är att Östra Hamnvägen förlängs till Bäckgatan som då kan avlasta Västra Vallgatan. Det är en mer hållbar lösning för Varbergs utveckling än att göra spårområdet till en trafikled och barriär.

Jeanette Qvist (S), kommunalråd i opposition

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!