Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Varbergsalliansen höjer avgifter för de mest utsatta

Den styrande Varbergsalliansens (M, SD, KD och L med stöd av VP) medicin mot en underfinansierad budget för socialnämnden är att höja taxorna för människor som redan har det tufft. Det gäller en höjning av hemtjänsttaxan från idag 196 kr/timme till 300 kr/timme, höjning av avgiften för trygghetslarm från 296 kr/månad till 350 kr/månad och införande av avgift för boendestöd på 300 kr/månad.

Socialdemokraterna har självklart röstat emot dessa och andra förslag kring avgiftshöjningar och taxeförsämringar i socialnämnden. Dessutom vill Varbergsalliansen ta bort anhörigbidraget och ta bort jämkningen vid dubbelt boende när en person flyttar till ett särskilt boende.

Är detta en utveckling vi vill ha? Inte vi socialdemokrater i alla fall. Vi vill att alla ska ha möjlighet att ta emot den hjälp man behöver utan orimliga kostnader. Vi kommer att rösta emot förslagen i fullmäktige den 14 november.

Katarina Eiderbrant (S), vice ordf i socialnämnden 
Erik Rask (S), ledamot i socialnämnden 
Ing-Marie Berggren (S), ledamot i Socialnämnden 
Helene Ungberg (S), ledamot i Socialnämnden 
Aida Mulalic (S), ersättare i Socialnämnden 
Jeanette Qvist (S), kommunalråd i opposition

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt