Debatt

Varbergs kommun måste komma överens med Undersköterskeupproret

Jag förstår irritationen hos Kommunals medlemmar och de engagerade medarbetarna i Undersköterskeupproret!

Som socialdemokratisk politiker i Varberg så förstår jag irritationen och ilskan som medarbetarna uttrycker när de upplever att ledningen i socialförvaltningen inte lyssnar på dem.

Efter pandemin har det gång på gång beslutats om förändringar och försämringar för omsorgspersonalen: förändrade regler för schemaläggning, semesterperioder, arbetstider, borttagande av flextid och mer därtill. Beslut som upprör och lett till att undersköterskor gått samman i ett uppror.

Kommunals fackliga företrädare har agerat kraftfullt för att stoppa och ändra många av förslagen för att skapa dialog och nå fram till förankrade beslut med fack och medarbetare.

För mig som socialdemokratisk politiker och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, samt med lång facklig erfarenhet, så är dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare helt avgörande för en fungerade arbetsmiljö och arbetsklimat. Jag vill att Varbergs kommun nu och i framtiden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Därför måste man ta tag i denna fråga och komma överens med Kommunal och medarbetarna om hur arbetet skall fortsätta på ett bättre sätt än det gör i dag. När frågor hanteras i samverkan så gynnas samtliga parter och lösningen blir mer hållbar.

Det är och kommer i framtiden vara brist på kompetent och bra personal så Varbergs kommun som arbetsgivare måste göra allt de kan för att attrahera fler att vilja ta anställning hos kommunen och göra allt för att behålla den fantastiska personal vi har idag. För det är personalen närmast människan i omsorgen som är viktigast för att välfärden ska fungera.

Kent Norberg (S)


Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!