Debatt

L stängde skolbiblioteken 2020 – ändå skriver ni att böcker är viktigt

Svar på ”Fler böcker och färre skärmar för språkutveckling och kunskapsinhämtning” i Hallands Nyheter.

Barn läser flitigt böcker i skolan. Redan från F-klass lånar de regelbundet böcker med sig hem från skolbiblioteket. Så var det i alla fall fram tills ni i Liberalerna var med och stängde skolbiblioteken 2020.

Sedan dess har tillgänglighet till skolbiblioteket helt klart blivit sämre. Det är kanske det vi ser nu i sämre resultat för läsförståelse. De barn som började F-klass efter ert beslut 2020 fick en sämre lässtart. Det har tagit tid att organisera om skolbiblioteken som resulterade i en minskning med fyra tjänster. Det är också en stor sorg att många skolbibliotek i dag står fulla med böcker men tyvärr är dörren låst.

I er insändare i HN skriver ni att böcker är jätteviktigt. Varför stoppade ni inte nedläggningen av skolbiblioteken för tre år sedan då? Nedläggningen var ett resultat av er budget, alltså en besparing som ni valde att göra. Vi i Socialdemokraterna satsade i vår budget att behålla skolbiblioteken. Ni kunde valt att rösta med vår budget, om ni tycker att läsningen är så viktig.

Nu föreslår ni nya besparingar inom förskole- och grundskolenämnden. 1-2 procents minskning av budget. Det kommer att påverka kvalitén närmast barnen. Dessutom föreslås en sänkning av tillägg för en likvärdig skola, samt sänkning av tillägg för medicinska skäl. David Sandrén (M), ordförande i nämnden, säger själv i en intervju till HN 23/9: ”Vår målsättning är alltid att påverka undervisningen så lite som möjligt. Men det är så stort anpassningskrav under 2024 så att det är omöjligt att inte påverka”.

Lärare i våra skolor arbetar med riktiga böcker och digitala verktyg. Det ena utesluter inte den andra. Båda behövs för den tid vi lever i. Böcker finns det. Det är personal vi kommer att sakna.

Jenny Bolgert (S), vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden


Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!