Debatt

Välfärden främst!

Politiken har en skyldighet gentemot invånarna. En skyldighet att ta ansvar för att trygga välfärden. I november är det dags för Varbergs politiker att ta beslut om budget för 2024. Vi socialdemokrater sätter välfärden främst och har gjort tydliga prioriteringar för att trygga den i en tuff tid.  

• Varberg ska vara den bästa skolkommunen där barn och unga ges en

likvärdig utbildning och trygg omsorg.

• Omsorgen ska vara trygg och pålitlig för den som behöver stöd och hjälp.

• Kommunen ska vara en attraktiv och lyhörd arbetsgivare med bra

arbetsmiljö och arbetsvillkor. Bra facklig samverkan är en förutsättning för detta.

Därför satsar vi 100 miljoner till välfärden i budget 2024. Det är 42,7 miljoner mer än Varbergsalliansens budget.

Ökning av de generella statsbidragen till kommunen på 45 miljoner från regeringen räcker inte. Det borde vara minst det dubbla för att förhindra neddragningar i välfärden. Med en socialdemokratisk regering hade vi haft ytterligare 20 miljoner i Varbergs kommun att satsa på välfärden.

Ekonomin utmanas av högre räntor, inflation, ökade pensionskostnader, samt stora behov av investeringar i förskolor, skolor, ett nytt gymnasium, äldreboenden och infrastruktur. Dessutom krävs också reinvesteringar i befintliga lokaler som borde ha gjorts för länge sedan. Vi socialdemokrater vill ge långsiktiga och stabila ekonomiska tillskott som stärker omsorg, förskola och skola. I stället för kortsiktiga lösningar som leder till beslut som undergräver invånarnas förtroende för verksamheterna och som skapar dålig arbetsmiljö för medarbetarna. 

Varbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och arbetsvillkor som både behåller och lockar nya medarbetare. Den fackliga samverkan är en styrka som ska tas tillvara på ett bättre sätt för att utforma en lyhörd och delaktig arbetsgivarepolitik som skapar högre kvalitet i verksamheterna.

Socialdemokraterna sätter alltid välfärden främst.

Här nedan kan du läsa hela vårt budgetförslag.

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!