Debatt

Halland måste investera sig ur krisen

Region Hallands ambition är att Halland ska vara den bästa livsplatsen för alla. Då krävs det ett politiskt styre som tar ansvar för helheten. Det tuffa ekonomiska läget drabbar inte bara offentliga verksamheter utan också näringslivet och hushållen. Arbetslösheten ökar och klimatkrisen är ett faktum.

Det moderatledda styret i Region Halland har nu fattat beslut om budget för 2025. En budget som beskrivs som återhållsam. Men det går inte att som politiker stå vid sidan av, titta på och drömma om bättre tider. Vi har ett ansvar för att kavla upp ärmarna och prioritera.

Socialdemokraterna i Region Halland la tillsammans med Vänsterpartiet ett motförslag som gör just det. Vi vill minska den psykiska ohälsan, öka den nära vården, säkra kompetensförsörjningen och minska klimatavtrycket. Så att vi tillsammans kan bygga ett starkare samhälle.

Hela Sverige är nu mitt i en vårdstrejk. Sjuksköterskorna protesterar mot arbetsvillkor som lämnar övrigt att önska. Villkoren ska Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) komma överens om. Men vi menar att Region Halland måste göra sitt. I stället för att lägga pengar på bemanningspersonal satsar vi 50 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljön för Region Hallands personal. Dessutom vill vi avskaffa karensavdraget för sjukvårdsnära personal. Personalen är de som bygger en stark och trygg välfärd.

Det ska bli lättare att få tid på vårdcentralen. Vi vill öppna en närakut i Falkenberg och starta fler familjecentraler i fler kommuner. Genom förebyggande hälso- och sjukvård avlastas akuter och vårdpersonal. Det gör att du får rätt hjälp när du behöver det.

Ju tidigare barn och unga kan stöttas desto bättre. Det är enklare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna. Därför måste den psykiska ohälsan tas på allvar. Totalt lägger vi ca 30 miljoner kronor extra på barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köerna. För att ge den kommande generationen en bättre start i livet.

Av samma anledning prioriteras klimatfrågorna. Barn och unga ska kunna åka fritt med kollektivtrafiken i Halland under alla skollov och bus on demand (anropsstyrd trafik) ska göra det enklare för alla oavsett vart du bor att ställa bilen och ta bussen.

Vi kommer alltid att prioritera ett tryggt och jämlikt samhälle framför marknadsstyrning och passivitet. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för Halland.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd

Per Persson (S), regionråd

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!