Debatt

Inför fritt lovkort för unga som vill resa kollektivt

När fler ställer bilen och tar bussen minskar utsläppen. Därför föreslår vi socialdemokrater i Region Halland ett fritt lovkort för unga som vill resa kollektivt. Barn och unga ska kunna resa gratis med kollektivtrafiken på alla skollov.

Medan många av oss har semester har andra precis börjat sitt första sommarjobb. Ytterligare några hade kanske hoppats kunna göra just det men fick inte ihop det till busskortet. Ungas chans till jobb ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok. Det skapar isolering, färre chanser på arbetsmarknaden också i vuxenlivet och ökar den psykiska ohälsan.

I stället vill vi ge fler ungdomar chansen och i vårt budgetförslag inför 2025 föreslog Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet inte bara ett sommarkort utan ett gratis lovkort för kollektivtrafiken. Det hade gett alla ungdomar chansen att själva ta sig runt för både jobb och fritidsaktiviteter under alla skollov.

Genom att få fler unga att ta bussen oftare skapar vi även hållbara pendlingsvanor inför framtiden. Transporter står för de största utsläppen i Halland. Det vill vi socialdemokrater göra något åt. Då måste man börja med att få fler att tidigt i livet se fördelarna med att åka kollektivt. Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. Att inte satsa på nästa generation nu kommer att kosta längre fram.

Alla barn och unga ska ha likvärdiga förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Fri tillgång till kollektivtrafik på loven för barn och unga, även de med behov av färdtjänst, är en del i att förverkliga detta.

Tyvärr röstades vårt budgetförslag ned och det moderatledda styret valde att tillsammans med Sverigedemokraterna prioritera återhållsamhet. Men lika lite som att det går att bromsa sig ur en uppförsbacke går det att som politiker stå stilla och hoppas att samhällets utmaningar löser sig själva. Det är inte att ta ansvar. Ett lovkort för ungdomar hade varit positivt både för klimatet, ungas mående och jämlikheten.

Tillsammans vill vi ta ansvar för Hallands framtid.

Per Persson (S), vice ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott

Christoffer Johansson (S), vice ordförande driftnämnden för kollektivtrafik

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!