Start Dialog Debatt Arbetsförmedlingens framtid
23 mars 2019 |

Arbetsförmedlingens framtid

Jeanettes inlägg i talarstolen på partikongressen i Örebro, om Arbetsförmedlingens utveckling.

Partikamrater!

Hallandsdelegationen vill framföra vår stora oro kring AFs nya organisation och vad det kommer innebära för de människor som har behov av en trygg och kompetent samhällsaktör som hjälper dem vidare till ett nytt arbete eller yrke. Inte minst när bra integration är helt avgörande för oss alla!

Vi vet alla att detta inte är vår plan för ett bättre Arbetsförmedling utan en oerhörd svår kompromiss. Och vi är många, precis som TCO, som nu har rejält ont i själen. Men för att vi som parti överhuvudtaget ska klara av att ta oss igenom denna svåra nedmonteringen så vill vi från Halland peka på en oerhört central och avgörande punkt.

Vi som parti måste alltid se till att de som är mest sårbara på arbetsmarknaden får den hjälp de behöver - i hela landet! Många av de långtidsarbetslösa har endast grundskoleutbildning, är nyanlända med låg utbildning och nya i det svenska språket eller har en funktionsnedsättning. 

Att tro att digitala verktyg, något enstaka möte på något lokalt servicekontor räcker för att hjälpa de mest utsatta och sedan slussa dem vidare till privata aktörer som genom LOV-upphandling och ekonomiskt system som bygger på att de får pengar när de lyckas få någon i ett varaktigt jobb.

Kan vi som parti verkligen vara säkra på att det här kommer fungera för dessa grupper? Kommer det finnas kompetenta och seriösa privata aktörer i hela vårt avlånga land? Och vad händer om ingen privat aktör vill lägga ett anbud, eller bedömer att det inte är tillräckligt lönsamt, eller helt plötsligt lägger ner då de kan komma och gå som de vill? Eller kommer det bli så att det är kommunerna som kommer behöva ta detta övergripande ansvar. Ja, det är vad jag tror.

Dessa grupper behöver stöd i utredning av arbetsförmåga, motivation och vägledning, en bra samverkan med AF, försäkringskassan och kommunerna som kan garantera kontinuitet och erfarenhet av att möta dessa målgrupper.

I januariavtalet står att de med funktionsnedsättning inte ska beröras, men min erfarenhet efter att arbetat 20 år gentemot AF, vet att detta inte kommer vara en enkel sak att avgöra.

Människor ska alltid kunna lita på oss Socialdemokrater, att vi har en politik som värnar om de som befinner sig i en tuff omställningssituation. Annars kommer tilliten till oss som parti – och samhället allvarligt skadas!

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer