Start Dialog Debatt Debatter om allt från a-kassan till kvinnliga professorer
24 mars 2019 |

Debatter om allt från a-kassan till kvinnliga professorer

Här är några av mina debattinägg under partikongressen

Sjukskrivna ska kunna växa och växa

Partikamrater, Hallandsdelegationen har ett yrkande som handlar om hur samhället stöttar de som är sjukskrivna till att kunna växla och växa.

I kongresshandlingen så står det att rehabiliteringsersättningen ska ses över för att öka möjligheterna att studera under tid i rehabiliteringen, till exempel för att fullfölja en gymnasieutbildning eller skaffa sig en yrkesutbildning. Detta är jättebra, men vi vill lägga till "eller annan utbildning".

Vi avser att det även ska gälla studier vid högskolor och universitet i syfte att bredda eller fördjupa en tidigare utbildning – inte bara gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.

Varför är detta viktigt? Jo, därför det handlar om att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som individen redan har och ge den förutsättningar att kunna växla yrke.

Tänk er följande scenario: Sjuksköterskan som inte klarar tunga lyft längre som vill bli vårdlärare eller medicinsk sekreterare och då behöver komplettera sina tidigare studier för att kunna växla yrke. Ska vi säga nej till att stödja detta i rehabiliteringen? 

Så därav vårt yrkande s. 9, rad 15:  efter yrkesutbildning, lägg till:  eller annan utbildning.

A-kassan som omställningsförsäkrig

Hallandsdelegationen är nöjda med skrivningen att taket i a-kassan ska höjas med målet att de allra flesta ska ha 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Men för att det detta ska bli verklighet så bör vi klart och tydligt säga att det ska vara under hela ersättningsperioden, dvs alla 300 dagar. Idag sker nedtrappningar i form av ett sänkt tak efter 100 dagar och sänkning till 70 % efter 200 dagar. Detta är ett dåligt arv från borgarna – och inte vår politik.

Med denna ändring säger vi socialdemokrater att a-kassan är en omställningsförsäkring att lita på även om det tar tid att hitta ett nytt jobb. För vilka är det som idag har svårast att få jobb? Jo, de med lägst grundskola, dom som har någon funktionsnedsättning och nyanlända.

Är det så för att de vill vänta med att söka jobb och får tummen först ur när en sänkning blir aktuell. Nej, det beror givetvis på att det är svårare att hitta ett nytt jobb med låg utbildning, svårare om du är ny i språket och svårare om du har behov av att hitta en anpassad arbetsmiljö.

Med en ändring som innebära 80 % under hela ersättningsperioden visar vi socialdemokrater att vi inte tror på att människor som är arbetssökande trivs med att vara det och väntar på att söka jobb tills en nedtrappning blir aktuell. Det är vad tror borgarna! Och den människosynen och politiken delar inte vi!

Arbetslivserfarenhet som merit till högre studier

Möjligheten att införa ett liknande regelsystem som den tidigare 25:4-reglen ska ses över.

Det står på ett bra sätt att nya mål ska tas fram för att minska bl a socioekonomiska skillnader i övergången till eftergymnasiala studier, och även att högskolans syn på kompetens ska utvecklas, oavsett om den förvärvats i arbetslivet eller genom utbildning.

Just därför skulle ett återinförande av 25:4 – regeln bli ett viktigt redskap för att nå dessa målsättningar. Regeln innebär att de som är 25 år och har 4 års arbetslivserfarenhet, samt kunskaper på gymnasienivå i sv, eng, ges grundläggande behörighet att söka in till högskolor/universitet.

Det var vi som införde denna möjlighet 1997 – och som givetvis borgarna tog bort 2008 - som ett sätt att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan och ge människor bättre förutsättningar att kunna växla yrke. Nu är det dags att återställa denna politik!

Fler kvinnliga professorer

Vi är nöjda med att forskningsanslagen ska fördelas jämställt och att villkoren för unga forskare ska förbättras. Men vi måste fokusera på det faktum att så få som endast 27 procent av alla professorer är kvinnor och dessutom sker ökningen alldeles för långsamt.

Jag vet att Helene Hellman Knutsson, som tidigare minister för högre utbildning och forskning, jobbat med detta för och sett till att vi idag har ett mål att: År 2030 ska hälften av alla nya professorer vara kvinnor och som jag förstår det så finns det i deras regleringsbrev.

Det som är extra frustrerande är att det är jämställt när det gäller andelen doktorander, vilket givetvis är mycket bra, men det säger också någonting om synen på jämställdhet när man kommer högre upp i hierarkin inom forskningsvärlden. Och med en feministisk regering som vill att Sverige ska vara en framstående forskningsnation så krävs det en jämställd akademi, där både kvinnors som mäns kompetens tas till vara.

Vi är övertygade att vår nya minister inom forskning, Matilda Ernkrans, ser till att lärosätena håller denna fråga högt på sina agendor, så att vi får en jämställd forskning, både när det gäller forskningsanslag och andelen professorer. Något annat är inte acceptabelt för oss socialdemokrater.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer