Start Dialog Debatt Kompetens och medarbetare
23 maj 2018 |

Kompetens och medarbetare

Kommunen viktigaste uppgift är att ge bästa möjliga service till alla våra kommuninvånare och företag. Kommunen skall ge alla de som på olika sätt har behov av och använder kommunens tjänster ett professionellt och bra bemötande. Vi Socialdemokrater ser kommunens personalpolitik som en viktig förutsättning för att klara detta.

Kompetens för framtiden

Det finns ett stort behov av att rekrytera ny personal de närmaste åren. Grunden för att kommunen skall kunna utvecklas på ett positivt sätt i framtiden är att både klara att rekrytera och behålla personal. Då måste Varbergs kommun vara och upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Socialdemokraterna kommer därför att driva på för att få fram förbättringar i nuvarande arbetsorganisation för att uppnå bästa möjliga kvalité för brukarna och bästa arbetsvillkoren för de anställda.

Detta arbete skall genomsyras av ett trygghets-, rättvise- och jämställdhetsperspektiv.

Heltid som rättighet – deltid som möjlighet

En grundläggande sak för att klara detta är att heltid som norm verkligen införs. Detta skall tydliggöras i alla sammanhang, inte minst i samband med att nya tjänster annonseras. Vi vill att alla skall ha rätt till heltid men med ett flexiblare system när det gäller möjligheten till deltid. Vi vill införa heltid som norm och fasa ut begreppet "önskad sysselsättningsgrad".

Vi kommer arbeta för att

  • Införa heltid som norm och samtidigt fasa ut begreppet önskad sysselsättningsgrad. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet. 
  • Skapa integrerade och jämställda arbetsplatser.
  • Lyfta fram kvinnor i chefsposition och ge dem bättre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap.
  • Verka för trygga anställningsförhållanden och minimera antalet visstidsanställningar.
  • En hälsosam arbetstidsförläggning för att skapa friska arbetsplatser som ger arbetsglädje.
  • Minimera antalet delade turer och ge enskilda medarbetare inflytande över sin arbetstidsförläggning.
  • Alla våra arbetsplatser skall ha ett tydligt ledarskap och en god arbetsmiljö.
  • Utveckla våra arbetsplatser så att medarbetarna ges möjlighet att ta ansvar och vara delaktiga i hur arbetet organiseras och hur resurserna fördelas.
  • Ge medarbetarna relevant fortbildning, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
  • Alla arbetsplatser inom äldreomsorgen har en grundbemanning som säkerställer arbetsmiljön och brukarnas behov.

Läs mer om vårt framtidskontrakt

Framtidskontraktet är vårt löfte till varbergarna. Där slår vi fast vilka frågor vi kommer att driva den kommande mandatperioden. Berätta gärna för oss vad du tycker

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer