Start Dialog Debatt Minnesord - Kaj Berntsson
26 april 2021 | Socialdemokraterna Varberg

Minnesord - Kaj Berntsson


Vår partikamrat och tidigare ordförande i Varbergs arbetarekommun Kaj Berntsson har hastigt lämnat oss.

Kaj utbildade sig i slutet på 50-talet som lärling till murare. Efterhand blev han allt mer intresserad av fackliga frågor och därmed också engagerad i dessa. Så småningom anställdes Kaj som lokalombudsman för Svenska Byggnadsarbetareförbundet och i den rollen drev han på för att medlemmarna skulle få bättre villkor. Inte minst fanns Kaj med under den tid Ringhals byggdes. Ringhals var då en av Sveriges största byggarbetsplatser med arbetare från hela Sverige och från många andra länder. För Byggnads och Kaj innebar detta många långa förhandlingar och många diskussioner för att lösa problem som uppstod ute på Väröhalvön.

Samtidigt växte Varberg kraftigt under lång tid, framförallt under första hälften av 70-talet. Detta gjorde såklart att vi hade många bostadsbyggen igång i kommunen, vilket även det gav Byggnads och Kaj många svåra frågor att lösa för att stötta fackets medlemmar.

Från 1973 fram till 2009 satt Kaj som ledamot i kommunfullmäktige. Stora delar av denna tid satt han också i kommunstyrelsen och i KSAU. Efter valet 1991 fick han ta över som vårt socialdemokratiska kommunalråd efter Ture Isaksson. Efter valet 1994 tog vi socialdemokrater över majoriteten i kommunen, vilket innebar att Kaj de närmaste fyra åren fick ikläda sig rollen som kommunstyrelsen ordförande. Detta efter den tuffaste konjunkturnedgången och fastighetskrisen som Sverige genomgått på många decennier.

Starten för Kaj och för oss som ledande parti i Varbergs kommun var mycket tuff. För att få en budget i balans startade mandatperioden med den tuffa uppgiften att budgeten skulle dras ner med 10 procent för att vara i balans. Detta drabbade såklart alla våra verksamheter hårt, men det var den väg partiet hade att gå. Med stor kraft, men ändå med stor ödmjukhet inför uppgiften, genomförde Kaj med sin tydliga politiska idé, tillsammans med partiet detta arbete och han lyckades leda oss ur situationen på ett förtjänstfullt sätt.

Samtidigt som besparingarna var tuffa lyckades Kaj med sitt starka ledarskap få igenom en stark klassisk Socialdemokratisk politik vilket innebar stora satsningar för att investera oss ur krisen. Genom att ta initiativ till byggandet av Campus, till byggandet av den första delen av Farehamnen, till stora ombyggnader och förnyelse av våra skolor och till planerande för byggande av fler bostäder klarade vi oss igenom krisen och denna politik bar starkt Kajs signum.

Kaj brann också starkt för att Varberg skulle utveckla vårt varumärke som besökskommun och inte bara marknadsföra oss med sol, bad och kommersiella aktiviteter. Kaj var en av de som drev på och tog en ledande roll i arbetet med att utveckla Naturum på Getterön och att se till Grimetons Radiostation bevarades för framtiden. Denna rivningshotade anläggning blev nu ett Världsarv och ett internationellt besöksmål. Tillsammans med Museet och Fästningen skapades på detta sätt tre attraktiva platser som lyfte fram Varbergs historisk bredd inom det vi kallar KNT, Kultur, Natur och Teknik.

Efter elva år som kommunalråd för Socialdemokraterna, både i majoritet och opposition, lämnade Kaj denna roll efter valet 2002. Under ytterligare två mandatperioder fram till och med valet 2010 satt Kaj kvar i fullmäktige. Den första av dessa satt han på podiet som vice ordförande, men efter valet 2006 drev Kaj på för att vi skulle ha förste och andre vice ordförande i fullmäktige. Skälet var så enkelt som att Kaj inte alls trivdes med att sitta vid sidan av, utan som andre vice ordförande kunde han istället sitta nere i salen bland övriga fullmäktigeledamöter och där kunde han fortsätta att göra det han gillade allra mest och det som han var bäst på, äntra talarstolen och debattera politik.

Kaj Berntsson avled på morgonen den 16 april. Vi vill från arbetarekommunens sida tacka Kaj för allt han gjorde för partiet och för Varberg under nästan fyra decennier.

Varbergs Arbetarekommun Lise-Lotte Bensköld Olsson och Jana Nilsso

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer