Start Dialog Debatt Val av ombud till partikongressen
4 november 2018 |

Val av ombud till partikongressen

Nästa år är det dags för partiet 40:e kongress. Den kommer äga rum mellan den 22-24 mars i Örebro.

Kongressen är en tematisk kongress och partistyrelsen har valt ut två områden för fördjupning. Framtidsinriktad utbildningspolitik och partiet som organisation.

Vi har redan haft öppet forum i arbetarekommunen vid två tillfällen och diskuterat och skickat in våra synpunkter men snart är det dags för remissrundan, så det kommer ytterligare möjligheter. På medlemsmötet i december kommer vi diskutera remissen.

Innan dess ska vi välja vilka partivänner i Varberg ska åka på kongressen som våra representanter. Denna gången ska vi välja två stycken och just nu i dagarna har du som medlem fått ett brev från oss med valsedlar och uppgifter om vilka som kandiderar. Vill du veta vilka de är och vad deras hjärtefrågor är samt varför de vill åka på kongressen så kan du läsa mer om dem här. 

Andreas Rudeström

Text kommer inom kort.

Annika Aspeblad

Vilken S-förening är du aktiv i?
- Centrala

Vilka är dina hjärtefrågor?
- Välfärden som skola omsorg. Arbeta för att alla medborgare ska ha rätt till ett liv med kvalitet och värdighet.

Varför vill du var ombud på partikongressen?
- Öka min kunskap samt bidraga med mina kunskaper och erfarenheter.

Anton Karlsson

Vilken S-förening är du aktiv i?

- SSU Varberg

Vilka är dina hjärtefrågor?

- Utbildning framför allt utan tvekan! Det handlar om att alla unga ska ges rätten till en rättvis skolgång, där deras bakgrund inte hindrar de från att förverkliga sina drömmar. Det handlar om ett betygssystem som måste ändras, för det är tyvärr en bidragande orsak till den växande psykiska ohälsan bland unga i skolan. Här ligger ordning och reda i skolan lika nära till hands, lärarens auktoritet ska respekteras. Och störande elever som påverkar studieron ska inte få sista ordet i klassrummet! 

Varför vill du vara ombud på partikongressen?

- Jag vill vara en röst för alla unga i Varberg och resten av Sverige. Våra perspektiv måste komma fram, annars kommer vi aldrig lösa skolfrågan och komma till bukt med problemen. Att ges möjligheten till att bidra med egna upplevelser från min skolgång och det man själv fått höra från otaliga vädjande elever kan definitivt spela en stor roll just denna kongressen!

Jeanette Qvist

Vilken S-föreing är du aktiv i du?
- Centrala S

Vilka är dina hjärtefrågor?
- De frågor jag brinner mest för är alla barns och ungdomars möjlighet att få växa upp i ett tryggt och utvecklande samhälle, med fokus på förskola, fritids och skola. Frågor som likvärdig utbildning och elevhälsa ser jag är viktigt att fokusera på. Även vuxnas behov av utbildningar som leder till arbete är för mig viktigt och hur samhället stöttar i omställning.

Varför vill du vara ombud på partikongressen?
- Jag vill gärna företräda Varbergs arbetarekommun för att vara med och utveckla partiets utbildningspolitik så den blir den allra bästa för våra barn och ungdomar, samt att partiet framtidsrustar för en mer attraktiv och lättillgänglig organisation för alla! 

Jimmy Eriksson

Vilken S-förening är du aktiv i?
- Tvååker & Centrala.

Vilka är dina hjärtefrågor?
- Mina hjärtefrågorna är psykisk ohälsa, jämlikhet & jämställdhet. Alla människor föds med olika förutsättningar men alla människor skall ändå kunna få leva ett bra liv.

Varför vill du vara ombud på partikongressen?
- För att kunna få vara med och diskutera hur Socialdemokraterna ska utvecklas framöver.

Julia Nord Axelsson

Text kommer inom kort.

Lise-Lotte Bensköd Olsson

Vilken S-förening är du aktiv i?
- Himledalens s-förening (bor i Rolfstorp) 

Vilka är dina hjärtefrågor?
- I politiken, jämlik hälso- och sjukvård för minskade klyftor och i partiet, att utveckla vårt parti så vi får ett öppet och tillåtande parti med högt till tak där många känner sig delaktiga. 

Varför vill du vara ombud på kongressen?
- Framförallt för att få möjlighet att diskutera hur vårt parti ska utvecklas i framtiden, det kommer ha stor betydelse för hur vi klarar framtida utmaningar i samhället. Ett starkt och tillåtande parti kommer klara de utmaningar och attacker som idag sker på olika sätt på vår demokrati. 

Morgan Fagerström

Text kommer inom kort.

Robin Svensson

Text kommer inom kort.

Therese Stoltz

Vilken S-förening är du aktiv i?
- Veddige-Kungsäters S-förening

Vilken är din hjärtefråga?
- Jämlikhet. I dag påverkar födelseland, utbildning, ekonomi, kön, sexuell läggning osv vilka förutsättningar du har i skolan och hur länge du lever. Det kan aldrig få vara ok.

Varför vill du vara ombud på partikongressen?
- För att få delta i diskussionn om hur vi som parti kan öka förutsättningarna för ett livslångt lärande. Idag är gapet mellan arbetsliv och utbildning för stort. Jag vill också bidra till en mer öppen och inkluderande partiorganisation. 

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer