Start Dialog Debatt Vem vill du ska representera Varberg?
10 juni 2021 | Socialdemokraterna Varberg

Vem vill du ska representera Varberg?

Den 3-7 november är det dags för partikongress i Göteborg. Partikongressen är det högsta beslutande organet inom Socialdemokraterna. Företrädare för partiet runt om i landet deltar på partikongressen och beslutar där om partiets linje i olika frågor.

Det är genom kongressen som medlemmar har som mest möjlighet att påverka och bidra med vilken politik som partiet ska föra. Inför partikongressen har Socialdemokrater från hela Sverige, också vi i Varberg lämnat in motioner - politiska förslag för en bättre värld. 

Vi i Varberg har en representant som kommer att representera oss. Till och med 19 april kan du som är medlem vara med och rösta om vem det ska bli. Röstningen sker digitalt via Easyvote. Information om hur detta går till har skickats ut per mail eller post. Här nedan kan du läsa lite om de som kandiderar. 

Elisabet Abrahamsson

Jag heter Elisabet Abrahamsson och är 66 år.

Jag är socialdemokrat för att jag vill kämpa för jämlikhet och hållbar rättvisa. Arbetet för jämställdhet och alla kvinnor och flickors rätt till mänskliga fri och rättigheter har blivit allt viktigare. Detta kräver att vi slåss mot alla former av diskriminering, både strukturell och institutionell. I detta arbete ingår kampen mot våld mot kvinnor och barn därför är jag också aktiv i både S-kvinnor och UN Women Sverige. Den feministiska utrikespolitiken tillsammans med internationellt solidaritetsarbete är grunden för mitt engagemang.

Jeanette Qvist

Jag heter Jeanette Qvist och är 51 år.

Ett jämlikt och jämställt samhälle är det som genomsyrar mitt politiska engagemang. Sociala frågor som berör allt från barn till gammal ligger mig också varmt om hjärtat. Jag hoppas att kongressen tar tydliga kliv för att ge alla barn och unga rätt till en bra förskola, skola och likvärdiga förutsättningar i livet. Frågor om en rättvis arbetsmarknad som både ger trygghet och livslångt lärande är också mycket viktigt för att samhället ska hålla ihop.

Kent Norberg

Jag heter Kent Norberg och är 53 år.
 

Framför allt att vi månar om alla människors lika värde. Alla skall ha samma möjligheter att utbilda sig och sedan skaffa bostad och förverkliga sina drömmar. Arbetsmarknaden måste styras av kollektivavtal och lagar som riksdagen beslutar om. Men politiker skall inte blanda sig i det som styrs av våra bransch anpassade kollektivavtal. Offentliga upphandlingar måste styras mer så att bara företag med kollektivavtal har möjlighet att vara med och fajtas om kontraktet. De företag som inte har kollektiv avtal riskerar annars att se till att seriösa etablerade företag går under.

Lennart Johansson

Jag heter Lennart ”Löken” Johansson och är 64 år.

Frågor som rör orättvisor, där de som är ”svaga” inte kan göra sin röst hörd. Jämställdheten är också en hjärtefråga. Kvinnors lika värde har jag alltid värnat om. Sen har ju mitt hjärta alltid varit hos socialdemokratin.

Lukas Nord

Jag heter Lukas Nord och är 28 år

De frågor jag brinner starkast för är digitalisering och energipolitik.

Robin Svensson

Jag heter Robin Svensson och är 29 år.

Jag har ett stort engagemang i kulturfrågor och är förtroendevald i kultur och fritidsnämnden Varberg. Grunden till hela mitt politiska engagemang är att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar i livet för att komma dit man vill.

 

Irene Rosberg

Jag heter Irene Rosberg och är 66 år

Viktiga politiska frågor för mig är: 

  1. Sjukvården ska ha bra bemanning. Bemanningsfrågorna har inte följt med i takt med att de som bor på våra äldreboende är sjukare när de flyttar dit och har ibland behov av dialys, andningsmaskiner, sugapparater mm mm som kräver mer av vårdpersonalen.
  2. Allas lika värden alltid, om du är frisk, har diagnoser, har funktionsnedsättningar, kommer från andra länder mm mm.
Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer