Start Dialog Debatt Använd skattepengarna till välfärd - inte dyra parkeringshus
29 oktober 2020

Använd skattepengarna till välfärd - inte dyra parkeringshus

Efter att kommunen under många år utrett hur p-avgifter skulle kunna finansiera alla dyra p-platser som byggs läggs nu utredningen ner, utan att förslaget ensprövas och diskuteras via en remiss. 

I förslaget fanns en mycket tydlig inriktning på att de första tre timmarna skulle vara helt avgiftsfria. I diskussionen vi haft har inriktningen varit p-avgifter på runt 5 kronor per timme efter de gratis tre timmarna och möjlighet till abonnemang för dagsparkering på kanske runt 300–400 kronor per månad. Detta skulle prövas i remissen.

Vi Socialdemokrater har under alla år tydligt stått upp för att vi skall värna och utveckla vår fina levande stadskärna. Viktigt är då att inte tillåta stora externa köpcentra vid motorvägen och att vi ger vår centrumhandel, våra restauranger och vår torghandel bra förutsättningar. Därför har förslaget om gratis parkering de första tre timmarna varit väldigt viktigt för oss.  

Förr kunde markytor grusas och användes till parkering.  Då fanns i praktiken inga kostnader för att anlägga dessa och dessutom var driften mycket låg. Vi kundestolta locka med att vi inte tog ut några avgifter. 

Idag krävs att alla nya platser byggs i dyra p-hus. De p-hus som planeras nu är kvarteret Falkenbäck och Västerport. Kostnaden ligger här på 300 000 - 350 000kr per plats.

Redan idag betalar kommunen ca 15 miljoner per år för befintliga p-hus. Tillsammans med Falkenbäck och Västerport kommer kostnaden att bli 26 – 27 miljoner år 2025.

När vi går från grusplatser till dyra p-garage så är detinte längre gratis. Är det då verkligen rimligt att de som bor i Skällinge eller Kungsäter och som inte är i stan mer än för att besöka torget och handla i affärerna, eller att de som cyklar, går eller tar bussen till stan betala p-avgiften via skatten? Är det rimligt att vi använder mångmiljonbelopp som skulle kunnat förstärka skola och äldreomsorg till att betala dyra p-husbyggen?

Allianspartierna väljer uppenbarligen vägen att alla nya p-platser fullt ut skall betalas via kommunalskattensamtidigt som de föreslår neddragningar inom personlig assistans, äldreomsorg och skola. 

Vi tycker att detta är fel. Vi menar att de skattemedel vi får in till kommunen skall användas med försiktighet och eftertanke. Vi menar att skattemedel skall gå till skola, omsorg och andra gemensamma angelägenheter, inte till dyra p-hus. 

Jeanette Qvist och Jana Nilsson (S)Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer