Start Dialog Debatt Är det populistiskt och oansvarigt att satsa på äldreomsorg och skola?
27 november 2020

Är det populistiskt och oansvarigt att satsa på äldreomsorg och skola?

Den socialdemokratiska budgeten för Varbergs kommun innehåller satsningar på 29 miljoner för 2021 och ytterligare 38 miljoner åren 2022 och 2023 på främst äldreomsorgen, men också på förskolan och skolan. Vi vill se fler undersköterskor, behålla hälsoledarna, förstärka habiliteringsersättningen och se till att den personliga assistenten behålls i kommunal regi. Anledningen är enkel. Vi hör personal och fackliga representanter berätta om ett tufft arbetsklimat med hög arbetsbelastning och stress. Vi hör omsorgstagare som säger hur de upplever det svårt att få den tid de önskar när personal far in och ut i deras hem. Vi hör hur de personliga assistenterna riskerar lägre lön och sämre arbetsvillkor om verksamheten läggs i privat regi. Situationen inom äldreomsorgen blir än mer ansträngd av den pågående pandemin för både personal och ekonomi. Mitt i allt detta antas en budget i kommunfullmäktige av den styrande majoriteten med M, C, L och KD, som kräver besparingar på 40 miljoner för socialnämnden. Detta trots att de själva konstaterar att de ser svårigheter att nå en ekonomi i balans utan att det påverkar utbudet och kvalitén. I samma budgetunderlag redovisas att Varbergs kommun lägger 130 miljoner kronor mindre till äldreomsorgen än jämförbara kommuner.

Mot denna bakgrund anklagas vi socialdemokrater i budgetdebatten av alliansens majoritetsledare Ann-Charlotte Stenkil, M, för att vara populistiska och oansvariga när vi väljer att satsa betydligt mer än dem på välfärden och främst äldreomsorgen. För oss handlar det om att ta ansvar och faktiskt se och höra verkligheten och inte blunda för den. Att göra allt vi kan för att förstärka det som ligger oss varmast om hjärtat, nämligen en förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg som har tillräckligt med personal och som finns där varje dag för våra barn, elever och äldre. Där tvekar vi aldrig.

Jana Nilsson, oppositionsråd (S)
Jeanette Qvist, vice ordf. i Personalutskottet och ledamot i KSAU (S)Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer