Start Dialog Debatt En bra skola och omsorg kräver en bra personalpolitik – både för kvinnor och män
8 juni 2020

En bra skola och omsorg kräver en bra personalpolitik – både för kvinnor och män

Apropå "Kvinnliga chefer har ett större personalansvar"

På senaste fullmäktige diskuterades Varbergs kommuns personalbokslut, med fokus på jämställdhet. Med tanke på att 80 procent av alla medarbetare är kvinnor, så kan detta inte nog markeras. Några mönster framkommer som är ytterst problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än mäns (6,9 kontra 4,7 procent), vilket vi har påpekat vid ett flertal tillfällen.

I yrken med många kvinnor, som till exempel inom omsorg och förskola, så är sjukfrånvaron ännu högre och når tvåsiffriga tal. Ett annat är att kvinnor inte arbetar heltid i samma utsträckning som män, framförallt inte inom de kvinnodominerade yrkena. Heltid är prioriterat både av Sveriges kommuner och regioner och Kommunal och borde vara så också för Varberg. Men Varberg placerar sig så långt ner som på plats 204 av 290 på listan med andelen som jobbar heltid. Som HN pekar på i en artikel den 4 juni så har kvinnliga chefer fler medarbetare än manliga. Kvinnliga chefer dominerar inom förskola/skola och äldreomsorgen. Det innebär att dessa chefer har svårt att hinna vara goda ledare, men också att medarbetarna får svårt att nå sina chefer. Vi Socialdemokrater vill att Varbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och visst görs en del bra saker så som kompetensutveckling för chefer och medarbetare och ett fokus på att minska antalet timanställda. Men alliansen i Varberg har uppenbart inga högre ambitioner. Vi ser tyvärr inga satsningar alls från deras sida för att stärka välfärden. Snarare är inriktningen mer neddragningar. Detta kommer att förstärka de brister Varberg redan har vad gäller jämställdhet eftersom det drabbar just de områden som domineras av kvinnor. Från Socialdemokraternas sida har vi länge arbetat för mer satsningar på välfärden och på en mer jämställd kommun. Vi kommer att göra allt för att uppnå detta och vi kommer att slåss för att den styrande alliansen (M, C, L, KD) skall ändra inriktning.

Jeanette Qvist, vice ordf. personalutskottet (S)
Kent Norberg, ledamot personalutskottet (S)

 


Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer