Start Dialog Debatt Fler hjärtan i Varbergs kommun
27 oktober 2020

Fler hjärtan i Varbergs kommun

Vi Socialdemokrater har de senaste åren, varit tydliga med att det behövs mer pengar till den kommunala verksamheten för att säkerställa och förbättra kvalitén i välfärden.

År 2020 har på grund av pandemi varit mycket omskakande och inneburit kraftiga nedstängningar i väldigt många länder. Det har varit tufft för både enskilda och för många företag. Inte minst har kommunens verksamheter och våra medarbetare haft en hög belastning.

Men trots att vi fortfarande lever i en pandemisituation, så har samhället till stor del återhämtat sig och hösten ser bra ut inom de flesta områden. Ett starkt bidragande skäl till detta är den svenska regeringens och samhällets hantering av krisen i stort. Här är inte minst de kraftiga stödpaket som den Socialdemokratiskt ledda regeringen snabbt gått in med till företag, enskilda och inte minst till kommunerna väldigt viktiga.

Även om Varbergs starka befolkningsutveckling, vårt behov av stora investeringar och vår demografiska utveckling fortfarande innebär utmaningar för framtiden, så kan vi nu kraftigt stärka kommunens verksamheter med stöd av de nya förutsättningar vi har.

Vårt budgetförslag bygger på att vi skall klara framtidens ökade behov inom skola och omsorg både genom att vi har kapacitet när behovet uppstår och genom att vi har hög kvalitet i våra tjänster. Det innebär att vi skall genomföra de investeringar vi står inför i nya skolor, förskolor, fritidsanläggningar, äldreboenden och infrastruktur, utan att våra verksamheter drabbas av stora neddragningar. För att klara detta krävs en kraftfull och målinriktad politik där vi tar ansvar för en välfärd med hög kvalitet samtidigt som vi tar ansvar för att kommunen även i framtiden har en långsiktigt god ekonomi.

Med de förstärkningar vi föreslår till äldreomsorg, skola och förskola kommer Varbergs kommun att kunna erbjuda en hållbar kvalitet på våra välfärdstjänster och en hållbar arbetssituation för våra medarbetare i framtiden.

Vi föreslår bland annat

  • En maximal användning av äldreomsorgslyftet.
  •  Socialnämndens budget utökas med totalt 42 mkr under perioden 2021 till 2023, en del av detta öronmärks för att öka kvaliteten inom äldre- och demensomsorgen.
  •  7 mkr avsätts årligen för att säkerställa att den personliga assistansen även i framtiden kan bedrivas i kommunens regi.
  • Att en strategi för hur en betydande andel av de bostäder som byggs de närmaste åren byggs som hyresrätter med rimliga hyror.
  • Skolbibliotekarierna återinförs.

Vårt budgetförslag innebär även satsningar för hållbar miljö, ett Varberg som underlättar för företagande, en förskola och skola för hela livet och gröna parker.Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer