Start Dialog Debatt När det handlar om jämställdhet vacklar Sverigedemokraterna
8 mars 2021

När det handlar om jämställdhet vacklar Sverigedemokraterna

Behöver Halland ett jämställt näringsliv? Nyligen tvingades Regionstyrelsen att rösta om det delvis Region Halland-ägda ALMI Halland skulle arbeta för jämställt företagande eller inte. Almi har det övergripande målet att främja utveckling av konkurrenskraftiga företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt.

En votering som tvingades fram av Sverigedemokraterna som trots påståendet att de är för jämställdhet inte ville riskera att en skrivning om just jämställdhet i ägardirektivet skulle få motsatt effekt. Vi tar det en gång till – för att inte riskera ojämställdhet föreslog man att skrivningen om att arbeta för jämställdhet skulle strykas.

Paradoxalt kan tyckas, om jämställdhet varit deras mål. För oss Socialdemokrater är det självklart att alltid stå upp för kvinnors och mäns lika värde och rätt. Att ALMI ska arbeta för ett jämställt näringsliv är självklart.

Bara en tredjedel av operativa företagare i Halland är kvinnor, bland nystartade företag är siffrorna liknande. I Region Hallands rapport ”Från vaggan till graven” står det dessutom tydligt att kvinnor beviljas stöd och krediter i lägre utsträckning än män och att de möts av kunskapsbrist och fördomar. Vi socialdemokrater menar att Halland inte kommer att fortsätta växa om inte fler ges förutsättningar att vara en del av den regionala utvecklingen. Fler företag behöver startas och växa. Om kvinnor fortsätter uteslutas kommer tillväxten påverkas. Så ja, Halland behöver ett jämställt näringsliv.

Vi menar att varje politiskt beslut i Region Halland ska föregås av en jämställdhetsanalys, vilka vinner och förlorar på det som bestäms? Det är en reflektion vi Socialdemokrater har med oss inför varje möte vi deltar i men vi vill ändå ha ett beslutsunderlag som ger en tydlig fingervisning. Förra året lämnade vi därför in ett sådant förslag. Ett förslag som gillades av samtliga partier, med undantag av Sverigedemokraterna. Hallands män och kvinnor, barn och unga förtjänar bättre. På samma möte som Sverigedemokraterna sa nej till att göra jämställdhetsanalyser sa de också nej till att låta Hallandstrafiken börja med trygghetsstopp i nattrafiken. Syftet med det är att fler ska känna sig trygga att åka buss och ta sig hem själva.

Att säga att man som politiskt parti är för jämställdhet betyder tyvärr inte att man är det, här krävs det att i så fall också stå upp för det i de förslag partiet lägger och de beslut man är med och fattar. Sverigedemokraterna väljer medvetet missleda väljarna och motarbetar jämställdhetsarbetet gång på gång.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionstyrelsen

Per Stané Persson (S), regionstyrelsen

Therese Stoltz (S), regionstyrelsen

Jonas Strand (S), regionstyrelsen

Margit Bik (S), regionstyrelsen

Patrik T. Nilsson (S), regionstyrelsen

Camilla Gustafsson (S), regionstyrelsenDela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer