Start Dialog Debatt Vi kan inte ställa oss bakom privatisering av personlig assistans
23 juni 2020

Vi kan inte ställa oss bakom privatisering av personlig assistans

I september 2019 gav Alliansen i Varberg socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att privatisera den personliga assistansen. Åtta månader senare fick vi ett förslag till beslut utan underliggande utredning. Efter påtryckningar fick vi efter att förslaget var lagt ett underlag som inte visar kundens perspektiv, anhörigas perspektiv eller personalens perspektiv. Vi får inte heller en uppfattning om vilka kunder som väljer den kommunala och vilka som väljer de privata utförarna. Vi har genom egen fördjupning fått fram att de som har kommunal assistans i snitt har 600 timmar mer per år än de som väljer privata. Det kan innebära att det är de med tyngst behov som väljer det kommunala alternativet. Vi vet också att flera av de som i dag har valt kommunal regi, tidigare har haft privat och nu är helt förtvivlade över tanken att bli tvungen att gå tillbaks till ett alternativ de upplevde som sämre.

Vi vet också att anställningsavtalen har lägre ersättning och kortare semester hos privata utförare, vilket gör att vi inte kan förutsätta att personal av lojalitet mot sin kund väljer att följa med i upphandlingen. Vi har kunder i dag som har haft samma personliga assistenter hos sig genom många år och som känner stor trygghet med den goda kompetensen deras assistenter har. Risken genom att ta bort det kommunala alternativet är att kunderna får större omsättning på assistenter och det kan också innebära att personer som tidigare har klarat av ett eget boende nu tvingas söka sig till ett LSS boende som alternativ.

I dag har vi valfrihet i kommunen, du kan välja privat, kommunalt eller helt i egen regi. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag som ger mindre valfrihet, risk för brist på kompetens och kontinuitet och sämre villkor för våra anställda. Dessutom skapar det oro hos anhöriga som aldrig helt kan släppa ansvaret för vuxna barn eller syskon.

Turid Ravlo Svensson (S), Vice ordförade i SocialnämndenDela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn
Möt våra politiker

Möt våra politiker

Det är vi som jobbar och driver frågorna för ett bättre och mer rättvist Varberg. Läs mer