Start Dialog

2021

21-12-10
Motion för att säkerställa omsorgen vid oväder

2019

19-08-19
Motion om språk och kommunikation
19-08-13
Motion om attraktiva arbetsplatser och särskilda boende
19-06-17
Motion om digitalt utanförskap
19-06-17
Motion om industrimark i norra kommundelen
19-06-17
Motion ang informationstavlor om tomtamark
19-06-17
Motion om elsäkerhet i kommunala lokaler
19-06-17
Motion om förskoleplatser
19-05-16
Motion om trygghetsboende i Bua
19-05-14
Motion om fritidsverksamhet
19-04-09
Motion om kommunala investeringar
19-03-11
Motion om vandrarhem på Bua reningsverk
19-03-11
Motion om solpaneler på kommunala byggnader
19-03-06
Motion om ungdomsdialog
19-01-22
Motion om laddstationer för elcyklar
19-01-22
Motion om cykel- och gångväg i Kungsäter

2018

18-12-18
Motion om hundrastgård i Bua
18-12-18
Motion om placering av solceller
18-11-11
Motion om mennsskydd för unga tjejer
18-11-11
Motion om utbildning för yrkesfiskare
18-10-11
Motion om gång- och cykelväg mellan Ringhals och väg 845
18-09-18
Motion om busskur vid Väröbackaskolan o Buaskolan
18-09-16
Motion om fria skyddskläder för förskola, fritidshem och dagbarnvård
18-08-18
Motion om fungerande cykelled - banvallen Varberg-Ullared
18-08-16
Motion om trafiksäkerhet väg 845
18-03-18
Motion om gode mäns ersättning
18-03-07
Motion om busslinje Bua-Veddige
18-02-21
Motion ang bevarandeplan för Strömma kraftverk o damm
18-02-21
Motion om fria arbetsresor till daglig verksamhet

2017

17-12-18
Motion om cykelväg vid kvarndammen
17-11-20
Motion om arbets-/skyddskor
17-05-22
Motion om träffpunkt för seniorer
17-05-10
Motion om korttidsboende tillsammans med Region Halland
17-05-10
Motion om nytt äldreboende i Bua hamn
17-04-20
Motion om social hänsyn vid upphandling
17-04-03
Motion om konsekvensanalyser för stad och landsbygd.
17-03-08
Motion om ökad habiliteringsersättning
17-03-05
Motion om att inrätta en kommunantikvarie i Varbergs kommun
17-02-27
Motion om bevarande av intressant kulturmiljö
17-02-25
Motion om fri badentré för pensionärer
17-02-07
Motion om rondell och övergångsställe i Derome
17-01-26
Motion om gång och cykelbana mellan Derome och Veddige
17-01-17
Motion om hjärtstartare

2016

16-09-28
Motion om belyst julgran också i serviceorterna
16-09-15
Motion om trygghetsboende som komplement till LSS-boenden
16-06-20
Motion om en förskola som följer skolverkets riktlinjer
16-05-17
Motion om garanterad anställning på Vård- och omsorgsprogrammet
16-02-16
Motion om att skapa en marknadsplats för kreativa och kulturella entreprenörer
16-02-01
Motion om demensboende för yngre dementa

2015

15-12-10
Motion om motionsspår i Derome
15-09-06
Motion om att göra Kungsängen till ett profilboende
15-03-23
Motion om seniorkort
15-03-22
Motion om ökat bostadsbyggande
15-02-10
Motion om dricksvatten för motionärer och besökare
15-01-27
 Motion om tillgång till offentlig toalett i serviceorter
15-01-27
Motion om belysning i Veddige

2014

14-10-27
Motion om belysning i Derome