Start Vår politik Möjligheternas Varberg

Ett tryggare Varberg

Vi är stolta över att bo i en så fin kommun som Varberg.  En kommun som uppskattas  av både invånare och besökare. God tillväxt skapar förutsättningar för framtidsutveckling, om man tar tillvara på möjligheterna. Vi socialdemokrater är villiga att anta de utmaningar som en allt större befolkning ger.

Varbergs kommun behöver fler bostäder och stora investeringar i skola och äldreomsorg. Den svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas.

En välfärd att lita på

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden gjort det möjligt för Varbergs kommun att satsa på välfärden. Det arbetet måste fortsätta. Samtidigt måste kommunen ta ett större ansvar för sin egen utveckling. Stora behov av mer personal finns framförallt inom äldreomsorg och förskola/fritids.

Idag är barngrupperna i förskolan och på fritids för stora och den tid som avsätts till äldre i behov av omsorg räcker inte till. Vi vill ha en tryggare välfärd.

Jobb och bostad skapar trygghet

Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man skall kunna utvecklas i ett samhälle. Kötider på 8-10 år är inte ok. Varberg behöver fler bostäder, särskilt hyresrätter.

Arbetslösheten har minskat sedan den Socialdemokratiska regeringen tillträdde. En konsekvens av detta är att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Här krävs ett aktivt arbete med validering för både nyanlända och andra som kan behöva komplettera kunskap och erfarenheter.  

Framtidstro

Mycket arbete och stora satsningar kommer att krävas under de närmaste åren, vi Socialdemokrater är beredda att leda detta arbete.  I vårt framtidskontrakt kan du läsa mer om hur vi vill skapa ett Varberg skall kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro.

Vad tycker du?

Vi behöver få veta vad du tycker. Vilka dina idéer är för att vår kommun ska utvecklas, ojämlikheterna minska och fler ska känns sig trygga. Tillsammans kan vi skapa ett Varberg för alla. Kontakta oss och dela med dig av dina åsikter.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn

DEBATT

23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop
11 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Fler hyresrätter med rimliga hyror
26 oktober 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett tryggare Varberg