Start Våra politiker Styrelser

Bolag och kommunalförbund

I kommunens styrelser och nämnder driver vi socialdemokratisk politik inom flera områden. Tillsammans jobbar vi för fler jobb, ökat bostadsbyggande och en skola för alla. Dela med dig av dina idéer för att göra Varbergs kommun ännu bättre. Kontakta oss så får du veta mer. 

2019 välj nya bolagsstyrelser. Dessa kommer att börja arbeta efter respektive bolagsstämma under våren 2019. I de fall bolagen ännu inte haft sin bolagstämma är personerna nedan de som av kommunfulmäktige föreslås ingå i styrelsen.

Varbergs Stadshus AB

Jana Nilsson
Jana Nilsson
Vice ordförande
Tel:
Jeanette Qvist
Jeanette Qvist
Ledamot
Tel:
Kent Norberg
Kent Norberg
Ersättare
Tel:

Hallands Hamnar AB

Håkan Johannesson
Håkan Johannesson
Ledamot
Tel:

Hallands Hamnar Varberg AB

Håkan Johannesson
Håkan Johannesson
Vice ordförande
Tel:

Kommunalförbund - Räddningstjänst Väst

Vivi-Anne Karlsson
Vivi-Anne Karlsson
Vice ordförande
Tel:
Anders Friebe
Anders Friebe
Ersättare
Tel:

Varbergs Bostad AB

Katarina Eiderbrant
Katarina Eiderbrant
Vice ordförande
Tel:
Lars-Göran Karlén
Lars-Göran Karlén
Ledamot
Tel:
Samka Lovic
Samka Lovic
Ersättare
Tel:

Varbergs Energi AB

Vivi-Anne Karlsson
Vivi-Anne Karlsson
Ledamot
Tel:
Gilbert Karlsson
Gilbert Karlsson
Ersättare
Tel:
Lukas Axelsson Nord
Lukas Axelsson Nord
Vice ordförande
Tel:

Varbergs Energimarknad AB

Lukas Axelsson Nord
Lukas Axelsson Nord
Vice ordförande
Tel:
Vivi-Anne Karlsson
Vivi-Anne Karlsson
Ersättare
Tel:

Varbergs Event AB

Julia Nord Axelsson
Julia Nord Axelsson
Vice ordförande
Tel:
Morgan Fagerström
Morgan Fagerström
Ersättare
Tel:

Varbergs Fastighet AB

Kent Norberg
Kent Norberg
Vice ordförande
Tel:
Inger Andersson
Inger Andersson
Ledamot
Tel:

Varberg Vatten AB

Birgitta Sagdahl Willdtberg
Birgitta Sagdahl Willdtberg
Vice ordförande
Tel:
Lars-Bertil Nilsson
Lars-Bertil Nilsson
Ledamot
Tel:

Vatten och miljö i Väst AB (VIVAB)

Birgitta Sagdahl Wildtberg
Birgitta Sagdahl Wildtberg
Ledamot
Tel:
Lars-Bertil Nilsson
Lars-Bertil Nilsson
Ledamot
Tel:

DEBATT

14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
(S) säger nej till att pausa Lindgården
14 december 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Oacceptabelt långa köer för bostad i Varberg
23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop
Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka