Våra politiker

Kommun

Här är några av oss som kämpar för ett varmare Varberg som håller ihop!

Efter valet 2022 valde Liberaler, Kristdemokrater och Moderater att släppa in Sverigedemokraterna i det politiska styret i Varbergs kommun. Vi vet att det är många som är oroliga och nervösa över detta oväntade beslut. Det är vi också. Men vi Socialdemokrater lovar att vara en stark opposition som granskar och kämpar för tolerans, demokrati och ett varmare Varberg varje dag. 

Här är några av alla oss som kämpar för ett Varberg tillsammans. Vill du vara med i ett lag som tror på solidaritet, jämlikhet och frihet för alla – hör av dig till oss! Det är aldrig för sent att göra skillnad och kanske har det aldrig varit viktigare.

Jeanette Qvist

Kommunalråd i opposition
Vice ordförande Kommunstyrelsen

jeanette.qvist@varberg.se

Kent Norberg

Ledamot i kommunstyrelsen
Vice ordförande Varbergs Fastighets AB

kent.norberg@varberg.se

Katarina Eiderbrant

Ledamot i kommunstyrelsen
Vice ordförande Socialnämnden


katarina.eiderbrant@varberg.se

Jenny Bolgert

Ledamot i kommunstyrelsen
Vice ordförande Förskole- och grundskolenämnden

jenny.bolgert@varberg.se

Lukas Axelsson Nord

Ersättare i kommunstyrelsen
Vice ordförande Varbergs Energi AB

lukas.axelsson.nord@varberg.se

Anton El Raai

Ersättare i Kommunstyrelsen

Anders Friebe

Vice ordförande Byggnadsnämnden

anders.friebe@varberg.se

Catrin Andersson

Vice ordförande Hamn- och gatunämnden

catrin.andersson@varberg.se

Linn Silverby

Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

linn.silverby@varberg.se

Ann-Britt Jansson Bensköld

Vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
ann-britt.jansson.benskold@varberg.se

Björn Johansson

Ordförande Revisionen


bjorn.johansson1@varberg.se

Lennart Johansson

Vice ordförande Servicenämnden


lennart.johansson@varberg.se

Peter Stoltz

Vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

peter.svensson-stoltz@varberg.se

Morgan Fagerström

Vice ordförande Varbergs Arena AB

morgan.fagerstrom@varberg.se

Håkan Johannesson

Vice ordförande Hallands Hamnar Varberg AB

hakan.johannesson@varberg.se

Tomas Johansson

Vice ordförande Varbergs Bostads AB

tomas.johansson@varberg.se

Lennart Isaksson

Vice ordförande Varberg Vatten AB

lennart.isaksson@varberg.se

Halland

Vi kämpar för ett bättre Halland!

Det finns brister i det moderatstyrda Halland. Klyftorna ökar, de som redan har får det bättre och de som inte har får det allt svårare. Vi socialdemokrater är redo att ta tag i utmaningarna. Vi vill bygga Halland med en starkare välfärd. Läs mer om vår regionpolitik här: https://www.socialdemokraternahalland.se/

Här hittar du Socialdemokrater från Varberg i Region Halland.

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Regionråd i opposition
Vice ordförande i Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsutskottet

lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se

Therese Stoltz

Ledamot i Regionstyrelsen och Tillväxtutskottet


therese.svensson-stoltz@regionhalland.se

Christoffer Johansson

Vice ordförande i Regionservicechristoffer.johansson@regionhalland.se

Lars-Göran Carlén

Ersättare i Driftsnämnden Hallands sjukhus

Suada Avdic

Ledamot i Driftsnämnden Kollektiftafik

Niklas Svensson

Ledamot i Patientnämnden

David Sörensen

Ledamot i Sociala Hållbarhetsberedningen

EUROPAPARLAMENTET

Vår EU-parlamentariker

Adnan Dibrani är Socialdemokrat från Varberg och tidigare riksdagsledamot. 
Från och med 2024 är sitter han i Europaparlamentet. 

Adnan Dibrani

adnan.dibrani@europapol.europa.eu

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!