Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Borgarnas besparingar ska inte gå ut över kultur- och fritidsverksamheten

2019 fattade borgarna beslut att sälja ut driften av Varbergs bad- och simanläggningar till en privat aktör.

I samband med upphandlingen av privat aktör fattades också beslut om taxor för hyror och avgifter för bad- och simanläggningar. Taxorna utgjorde en grund för upphandlingen och bärigheten i att lämna anbud att driva anläggningarna. I taxorna ingick att föreningar ska betala hyra, men också inträde per elev om de bedriver simskola i 50-metersbassängen.

Den orättvisa konkurrensen mellan privat aktör och föreningar att kunna bedriva simskola har vi tidigare skrivit om och vi är fortsatt glada att majoriteten valt att göra en justering som stöttar föreningslivet. Men, denna justering kostar kultur- och fritidsnämnden 200 000 kronor per år och dessa pengar måste vi ta från vår ordinarie verksamhet. Det tycker vi socialdemokrater är fel.

Kultur- och fritid har redan en mycket begränsad ekonomi för verksamhet som går direkt ut till våra barn och unga.

Den mobila ungdomsverksamheten skulle behöva byggas ut. I tex Trönninge, Lindberg och Skällinge finns det bara resurser för besök varannan vecka. Aktivitetsgrupper, som vänder sig till barn med psykisk ohälsa eller obesitas har intagningsstopp, trots att regionen har fler barn de skulle vilja remittera. Ungdomsgårdarna saknar budget för inköp till aktiviteter.

200 000 kronor av kultur- och fritidsnämndens budget gör mycket för mindre enheter/verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har bidragit med sin del av besparing för kommunen och bör därför kompenseras för denna upphandlingsmiss.

Jenny Bolgert (S)
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt