Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Avgiftsfri kollektivtrafik – en frihetsfråga

Socialdemokraterna i Hallands viktigaste vallöfte är här. En satsning för unga och äldre, men framförallt en stark frihetsreform, nämligen avgiftsfri kollektivtrafik för i hela regionen. Det har länge varit en prioritet från SSU:s sida att skapa möjligheter för ungdomar runt om i Halland att resa fritt och obehindrat utan att begränsas av dagens ockerpriser på buss- och tågbiljetter.

Därför känns det också så märkligt när man i HN:s rapportering om vallöftet får ta del av det borgerliga styrets kritik via regionrådet Mikaela Waltersson. Hennes invändning mot begreppet “gratis kollektivtrafik” blir lätt genomskinligt när man inser att den verkligen frustrationen ligger i att vi från Socialdemokraterna vill omfördela resurser från de mest kapitalstarka i samhället till de som behöver det mer – våra unga och äldre.

Att som Mikaela Waltersson med ett ideologiskt motiv försöka vilseleda och sätta likhetstecken mellan en mer tillgänglig kollektivtrafik och färre sjuksköterskor får en att ifrågasätta borgarnas syn på regionens roll. Speciellt när det varit så tydligt att alliansstyret i Halland struntat fullständigt i syftet med de statliga miljarder man tidigare fått avsedda att satsas på sjukvården, kollektivtrafiken och medborgarna. Vi ser ett reformutrymme och behovet av detta. Istället hittar vi 6 miljarder liggandes på regionens bankkonto.

Man kan inte kompromissa kring kollektivtrafiken. Den utgör en livsnerv för regionen och är en kollektiv angelägenhet. Det är en förutsättning för att vårt sociala och ekonomiska liv i Halland ska fungera och utvecklas. I de flesta regioner och landsting finansierar man kollektivtrafiken genom biljettintäkter. En kontrast mot den regionala och nationella skattefinansieringen av vägunderhåll, upplåtande av plats ämnat för parkeringsplatser och parkeringshus. Den gemensamma finansieringen av landets infrastruktur premierar bilismen framför kollektivtrafiken. Detta är inte hållbart i ett land med ambitionen att värna om öppenhet och miljön. Premierandet av privatbilism cementerar bilberoendet som vi idag tydligt märker av i Halland vilket leder till allt färre resenärer, sämre turtäthet som gör den tillgänglig för allt färre personer. Detta är inte ett val mellan gratis bussturer och färre sjuksköterskor som Waltersson menar på. Det ena utesluter nämligen inte det andra med den goda ekonomi som regionen har. Avgiftsfri kollektivtrafik är en satsning för att stärka samhällsservicen, något som borgarna av rent ideologiska skäl såklart måste sätta sig emot.

Shabnam Zamani (S)
Ung kandidat i valet, Kungsbacka

Anton Karlsson Rask (S)
Ung kandidat i valet, Varberg

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt