Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Barnens bästa ska alltid vara i fokus

Replik på ledaren ”Jätteförskola väcker berättigad oro i Varberg”.

I HN den 28 juli belyser Maria Haldesten en politisk debatt om jätteförskolor i flera svenska kommuner. Hon lyfter fram många argument som påvisar att det saknas kunskap om hur dessa stora förskolor påverkar barns uppväxtvillkor och lärande. Många vårdnadshavare uttrycker att de är nöjda.

Förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och det är också Maria Haldestens slutsats, vilket vi socialdemokrater i Varberg instämmer i.

Det är centralt att barngrupper organiseras enligt Skolverkets riktlinjer, vilket också innebär en ökad grundbemanning. Vi anser även att erfarenhet från andra kommuner och synpunkter från personal och fackförbund ska beaktas. Vi menar att barnets bästa alltid ska vara förgrunden och därmed måste vi vara lyhörda för forskning om långsiktiga konsekvenser av barns utveckling, lärande och välbefinnande i de miljöer som dessa stora förskolor erbjuder.

Peter Stoltz (S), vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden

Carlos Paredes (S), ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Suada Advic (S), ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Robert Hult (S), ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Elisabeth Mellgren (S), ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt