Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafiken

För Socialdemokraterna är kollektivtrafiken prioriterad. Vi vill minska utsläppen och transporter av Hallands största utsläppsbov. Klimatkrisen måste tas på allvar. Fler behöver ställa bilen och åka kollektivt.

Det är politikens uppgift att göra det lättare för fler att göra klimatsmarta val. Vi föreslår fria resor med kollektivtrafiken i hela Halland för unga upp till 19 år och äldre över 65 år. Det skapar goda vanor och ger unga och äldre som drabbats hårt av isolering under pandemin möjlighet att ta sig till vänner, fritidsaktiviteter eller besöka familjen utan att vara beroende av anhöriga.

Det ska också vara tryggt att ta bussen. För att fler ska känna sig säkra har vi flera gånger lagt förslag om trygghetsstopp på nattbussen. Efter många år och flera inlämnade förslag från Socialdemokraterna har vi äntligen fått igenom detta och Hallandstrafiken börjar nu i liten skala på ett par linjer. Trygghetsstopp innebär att exempelvis unga kvinnor ensamma kan gå av mellan hållplatser, framme vid busschauffören.

Utbudet av kollektivtrafik ser olika ut beroende på vart i Halland man bor. För att göra det enklare även för dem som inte bor i städerna eller nära en ordinarie busslinje vill vi utveckla den anropsstyrda trafiken. Flera busslinjer i Halland går bara när man förbokar dem. Det tycker vi är bra, Hallandstrafiken ska inte köra med tomma bussar. Men det måste bli enklare att boka och ledtiderna kortas ner. Samhällsservicen måste fungera i hela länet.

Flera politiska partier har de senaste veckorna slagit sig varma för tågtrafiken i Halland. För fler stationer, förbigångsspår och utbyggnad av framför allt Västkustbanan mellan Köpenhamn och Göteborg. Den är viktig för oss också. För fler stationer och fler tåg behöver infrastrukturen byggas ut.

Region Halland gick förra året med 1,2 miljarder kronor i överskott. Skattepengar som hade kunnat användas till klimatinvesteringar. När vi föreslog att en del av dessa skulle användas för att medfinansiera förbigångsspår i Lekarekulle och öka möjligheten till statlig finansiering röstade det moderatledda styret i Region Halland nej.

Vi måste alla ta ett större ansvar för klimatet. Halland kan bättre. Den 11 september är det du som bestämmer.

Per Stané Person (S), vice ordförande i Region Hallands Tillväxtutskott

Therese Stoltz (S), ledamot i Region Hallands Tillväxtutskott

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt