Debatt

Världens första fossilfria välfärdsland skapas här

Klimatkrisen kräver omställning, globalt, nationellt och lokalt. Vilken politik som förs spelar roll, i riksdagen men också i Region Halland och i Varbergs kommun.

Vi socialdemokrater vill göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Det kommer att krävas hårt arbete av oss alla men vi är inte rädda för att kavla upp ärmarna. Vi tänker se till att både kommunen och regionen gör det som krävs för att driva på utvecklingen både i den egna verksamheten och som ett stöd för näringsliv och invånare.

Den absolut största utsläppsboven i Halland är transporterna. Politiska beslut som fattas under den kommande mandatperioden kommer att få konsekvenser många år framåt. Bensinbilar fasas ut och då behöver parkeringar som ägs gemensamt av oss invånare erbjuda laddmöjligheter för elbilar i större omfattning än i dag.

Samtidigt behöver fler åka kollektivt. Därför driver vi socialdemokrater på frågan om fria bussresor för unga till och med 19 år och för äldre över 65. Vi vill också satsa på fler gång- och cykelstråk i hela kommunen. Det ska vara enkelt att lämna bilen hemma.

Alla våra elprylar, bilar och annat drar energi och energieffektivisering är avgörande. Det är också en ökad produktion av förnyelsebar energi. Under sommaren presenterade den S-ledda regeringen flera satsningar för att göra det lättare för oss i kommuner och regioner, men också för näringslivet, att bidra genom solceller. Vi vill se mer solpaneler på taken, oavsett om de är privata eller offentligt ägda. Det behövs fortsatta subventioner där solenergi kan kombineras med nätbatterier. Då avlastas lokalnätet och lagringen skapar större stabilitet.

Det finns inte ett enda energislag som kommer lösa framtidens behov utan flera. Den nya generationens vindkraft har hög kapacitet och i kombination med modern teknik och framtida lagringsmöjligheter ser vi ett stort behov av fler satsningar på området.

När framtidens jobb skapas ska vi konkurrera med justa villkor både för de som jobbar, för klimatet och miljön.

Therese Stoltz (S), kandidat till Region Halland

Lukas Axelsson Nord (S), kandidat till Varbergs kommun

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!