Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

De här representerar (S) i kommunala nämnder och styrelser

På Socialdemokraterna i Varbergs kommuns medlemsmöte på den 5 december tog medlemmarna beslut om vilka de vill ska representera partiet i kommunala nämnder och styrelser kommande mandatperiod.

Valresultatet gav Socialdemokraterna i Varberg ett stort förtroende från väljarna. Partiet ökade från 28,12% till 30,51% i kommunvalet vilket ledde till ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna är i opposition och kommer att ha vice ordförande-posterna i kommunens nämnder och styrelser.

Totalt rör det sig om ca 140 poster som partiet ska tillsätta.

  • Vi i valberedningen har hela tiden haft siktet på att bygga ett lag som tillsammans kan jobba för ett bättre Varberg, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, ordförande i valberedningen. De kompletterar varandra utifrån sina olika livserfarenheter och styrkor och kommer bli en positiv energi i kommunpolitiken och en motpol till det blåbruna styret.

Bland de nya gruppledarna finns bland annat Linn Silverby som är ny i kommunpolitiken och blir vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och Catrin Andersson som tar över i Hamn- och gatunämnden. I socialnämnden tar Katarina Eiderbrant över posten som vice ordförande, tidigare har hon suttit i Varbergs Bostads AB och Jenny Bolgert går från Kultur- och fritid till Förskole- och grundskolenämnden. Också Tomas Johansson och Peter Stoltz gör byten till Varbergs Bostads AB respektive Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

  • Jag är väldigt stolt över att få leda denna grupp med partikamrater, säger Jeanette Qvist, kommunalråd i opposition och 2e vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är ett kompetent gäng som alla brinner för ett Varberg som håller ihop.

S-politiker i nämnder och styrelser

Byggnadsnämnden

Anders Friebe, vice ordf
Roland Ryberg, ledamot
Andreas Rudeström, ledamot
Petra Mattila, ersättare
Lisbeth Fredriksson, ersättare

Förskole- och grundskolenämnden

Jenny Bolgert, vice ordf
Rebecca Esselgren, ledamot
Fredrik Zenngard, ledamot
Elisabeth Mellgren, ersättare
Hampus Eriksson, ersättare

Hamn- och gatunämnden

Catrin Andersson, vice ordf
Carlos Paredes, ledamot
Samka Lovic, ledamot
Kajsa Nielsen Nord, ledamot
Dan Persson, ersättare

Kommunstyrelsen

Jeanette Qvist, 2e vice ordf
Kent Norberg, ledamot
Katarina Eiderbrant, ledamot
Jenny Bolgert, ledamot
Lukas Axelsson Nord, ersättare
Anton El Raai, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Linn Silverby, vice ordf
Lars-Inge Andell, ledamot
Evy Wilhelmsson, ledamot
Harry Davidsson, ersättare
Therese Waenerlund, ersättare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ann-Britt Jansson Bensköld, vice ordf
Birgitta Sagdahl Wildtberg, ledamot
Susanna Svensson, ledamot
Axel Nyman, ersättare

Servicenämnden

Lennart Johansson, vice ordf
Julia Nord Axelsson, ledamot
Lena Karlsson, ledamot
Karolina Mårtensson, ersättare
Gösta Johansson, ersättare

Socialnämnden

Katarina Eiderbrant, vice ordf
Ing-Marie Berggren, ledamot
Erik Rask, ledamot
Helene Ungberg, ledamot
Malin Kjellberg, ersättare

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Peter Stoltz, vice ordf
Anton Karlsson Rask, ledamot
Annika Pettersson, ersättare
Anette Sjöberg, ersättare

Valnämnden                

Peter Stoltz, vice ordf
Katarina Eiderbrant, ledamot
Morgan Fagerström, ersättare
Rebecca Esselgren, ersättare

Varbergs, Falkenbergs och Marks överförmyndarnämnd

Ann-Christine Rosengren, ledamot
Ulla Svensson, ersättare

Kommunens revisorer                  

Björn Johansson, ordförande
Turid Ravlo Svensson
Rita Wiberg

Arena Varberg AB

Julia Nord Axelsson, vice ordf
Morgan Fagerström, ledamot
Annika Speblad, ersättare

Hallands Hamnar AB

Håkan Johannesson, ledamot

Hallands Hamnar Varberg AB

Håkan Johannesson, vice ordf

Varbergs Bostads AB

Tomas Johansson, vice ordf
Lars-Göran Carlén, ersättare

Varberg Energi AB

Lukas Axelsson, Nord, vice ordf
Vivianne Karlsson, ledamot
Ewa Lindqvist, ersättare

Varbergs Fastighets AB

Kent Norberg, vice ordf
Susanna Svensson, ersättare

Varberg Vatten AB samt Varberg Vatten och Miljö i Väst AB

Lennart Isaksson, vice ordf resp ledamot
Henrik Svensson, ledamot

Räddningstjänsten Väst

Ing-Marie Berggren, ledamot
Lennart Johansson, ersättare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt