Debatt

Viktiga frågor om vårdfilialen i Kungsäter

Angående nedläggning av vårdfilialen i Kungsäter: Ju mer tiden går desto mer frustrerad blir man och fler röster från medborgare hörs, därför vill vi från Veddige-Kungsäter Socialdemokratiska förening ta upp en del frågor.

I början av 2023 kunde man läsa att efter en återremiss i närsjukvårdsnämnden om filialen i Kungsäter från Veddige Vårdcentral kom beslutet att Region Halland lägger ned filialen i Kungsäter.

Utredningen som visades för ledamöterna i den beslutande nämnden visade på en hel del brister som man menar behöver åtgärdas. Synar man detta lite grann i sömmarna kan man se, utifrån besök och samtal från initierade personer att det inte stämmer överens med den rapport som förelagts nämnden, utrustning som redan bytts ut, men tagits upp som kommande investeringar.

Vi ska inte här gå in på allt som inte stämmer. Däremot vill vi ta upp ytterligare en del saker som vi ser att man inte belyst och kanske inte diskuterat, sådant som är viktigt både för invånarna i Kungsäter med omnejd och Veddige vårdcentral.

Beslutet som sådant innebär att allt fler funderar på att byta vårdcentral, då inte enbart till vårdcentraler inom vår region. Utan också till närbelägna regioner som då kan innebära en extra kostnad för regionen.

Kollektivtrafiken har inte optimala kommunikationer till Veddige från Kungsäter med omnejd, vilket gör att en resa till vårdcentralen kan innebära en resa på upp till åtta timmar, vilket är en orimlighet för många sjuka och gamla. Detta och att man som till synes tagit beslut på oriktiga uppgifter så skulle vi vilja att man ta upp frågan igen. Om de uppgifter som vi fått till oss inte stämmer så skulle vi vilja ha en redogörelse från närsjukvårdsnämnden.

Peter Stoltz (S), ordförande i Veddige-Kungsäter S-förening.

Genvägar
Debatt

Vi gör det som krävs. Varberg kan bättre!

En solidariskt finansierad förskola, skola och omsorg är kärnan i en stark välfärd. Den ska alltid kännas trygg. Men i Varberg har äldreomsorgen det tufft idag med besparingar och i skolan spelar det roll vilken skola du går på och vilken utbildning föräldrarna har. Så får det inte vara. Alla ska få nå målen i skolan och alla har rätt till en bra äldreomsorg.

Ladda ned vårt rykande färska lokalpolitiska program, ”Ett stolt Varberg håller ihop”
och läs mer om våra lösningar för hela Varbergs kommun!