Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ja, ärlighet, ordning och reda vara längst – även för Varbergsalliansen!

S anser att personalnedskärningar i skolor i Varberg är mycket oroväckande. Oron över hur detta kommer att påverka elevers skolgång och lärarnas arbetssituation är enligt oss inget ”ojande” som Moderaterna Lotta Stenkil och David Sandrén, ordf i förskole- och grundskolenämnden, hävdar. Det måste tas på allvar! Varberg behöver varje medarbetare inom skolan och det borde även M anse med tanke på att de hänvisar till hur svårt det är att hitta personal.

S har i många år prioriterat mer resurser till nämnden för att öka likvärdigheten och för att fler elever ska klara av grundskolan. För 2023 valde vi att prioritera 10 miljoner, precis som Varbergsalliansen, där S vill se en ökad personaltäthet. Därför är det enligt oss helt fel väg att gå om skolor nu tvingas säga upp personal! S anser också att resultaten i Varbergs kommun står sig väl i förhållande till andra kommuner, men vi är inte nöjda. Vi är inte nöjda med att resultaten skiljer sig åt mellan skolor, att ca 70 elever varje år inte blir behöriga till gymnasiet eller att det faktiskt spelar roll vilka föräldrar elever har för måluppfyllelsen. Detta är ingen ”svartmålning” av oss som M påstår, utan något vi vill förbättra!

Det är rätt att budgeten för nämnden ökat med 80 miljoner från 2022 och 2023, men är pga att det blir fler elever, högre inflation, nytt pensionsavtal och att personalen får löneförhöjningar. Elevpengen däremot har inte höjts och ska nu räcka till ökade hyror, högre mat- och elpriser.

Det stämmer att kommunen behöver investera i befintliga och nya skolfastigheter så att ändamålsenliga lokaler kan erbjudas för elever och lärare. Att kommunen står med en stor ryggsäck av tidigare inte genomförda lokalinvesteringar, tillsammans med behov av nya lokaler, kommer vara en mycket stor utmaning för nämnden. Det riskerar att leda till att pengar för undervisning måste minskas, dvs personal. Det säger S bestämt nej till.

Jeanette Qvist, Kommunalråd i opposition (S)

Jenny Bolgert, Vice ordf. i Förskole- och grundskolenämnden (S)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt