Debatt

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Stabil och långsiktig planering i äldreomsorgen

Svar på ”Sparar 11 miljoner på nedlagt äldreboende.” i Hallands Nyheter.

I sin iver att försvara ett dåligt beslut om nedläggningen av äldreboendet på Fogdevägen framstår Sven Anderssons argument som försök till verbala trollerikonster. Försök att trolla bort den verklighet som handlar om synen på alla de som behöver omsorg och vård på ett boende för att kunna få sina behov tillgodosedda. För verkligheten är mer än kronor i en budget med kortsiktigt perspektiv.

Varberg växer och särskilt ökar antalet äldre. Det har vi vetat länge. Ändå verkar agerandet när det gäller platser inom äldreomsorgen bygga på planeringsmässiga hugskott. Den politiska, borgerliga majoriteten slår igen äldreboenden med hänvisning till obefintliga renoveringar, dyr nattpersonal och att det finns lediga platser på andra ställen. Idag har vi kö till äldreboenden. Människor som väntar på hjälp. Hoppsan, var det så här det blev? tycks vara en insikt som drabbat Varbergsalliansen. Och plötsligt serveras en snabb räddningsplanka i form av ändring av utbyggnadsplanerna för äldreboenden i Trönninge.

Med samma ekonomiska och politiska retorik som hittills tillämpats av den borgerliga majoriteten finns risk för fler ”effektiviseringar” och politiska lappkast. Vi har sett det förut. Vilket äldreboende eller annan verksamhet står härnäst på tur?

Vi socialdemokrater vill istället ha ett Varberg där äldre kan känna trygghet och få kontinuitet i omsorgen genom stabilitet i verksamheten och långsiktighet i planeringen.

Katarina Eiderbrant (S), vice ordförande i socialnämnden

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Genvägar
Debatt